งานยานพาหนะ ของคณะสหเวชศาสตร์ คุณเกษมเป็นผู้รับผิดชอบ วันนี้ถือว่าเป็นมือใหม่สำหรับ QA ที่จะประเมินตนเองในการประกันคุณภาพ จากเดิมที่คุณเกษมมีหน้าที่ขับรถส่งกรรมการประเมิน วันนี้ได้ลองมาเรียนรู้และประเมิน QA ของสำนักงานดูบ้างครับ<p align="center"></p><p align="center">     Qa Talk : คุณเกษม vs บอย</p><p align="left">


    คุณเกษมเปิดใจคุยกับผมในกิจกรรม QA Talk ดังนี้ครับ

    Q : คุณภาพของงานยานพาหนะคืออะไร

    A : ตรงต่อเวลา ถึงที่หมายโดยปลอดภัย

    Q : วันนี้เข้าใจ QA ไหม

    A : ไม่รู้

    Q : ในสำนักงานใครช่วยได้

    A : เยาว์

     Q : ประเมิน QA ของงานยานพาหนะรอบนี้ได้เท่าไร

     A : ได้ 4 / ต้องให้เยาว์ช่วยเรื่องแบบสอบถาม


      การประเมินตนเองรอบนี้ ผมได้มีการให้ประเมินสำหรับหน่วยย่อยด้วย งานยาพาหนะเป็นงานนี้ที่จะประเมินในรอบนี้ ของคุณคุณเกษมที่ช่วยให้ข้อมูลสำหรับกิจกรรม QA Talk ครับ

                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                          12 ธ.ค. 49 

</p>