QA Talk : งานธุรการ

บอย สหเวช

ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ผมได้ไปเที่ยวพักผ่อนชมงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่เชียงใหม่ และชมวัดร่องขุ่น ที่จังหวัดเชียงราย ก่อนไปก็ได้เตรียมทำการบ้านในเรื่องการประกันคุณภาพของสำนักงานรอบนี้ ซึ่งตั้งใจจะทำในรูปแบบ sar on blog

     ผมได้ทบทวนงาน sar ที่ผ่านมา (AAR) เพื่อปรับปรุงการทำงานในรอบนี้ และอยากทำให้ผู้ที่เป็นกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานทั้งมือใหม่และมือเก่า ได้ทำงาน QA แบบสร้างสรรค์  จากเดิมที่ผมจะนัดประชุม มติส่วนใหญ่ของที่ประชุมจะออกมาแบบมอบ และมอบให้ดำเนินการ ผลที่ออกมาจะไม่ค่อยดีเท่าไร เพราะทำให้หลายคนจะรู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำ <p align="left">     รอบนี้จึงปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ซึ่งการประชุมก็ยังคงมีอยู่ แต่จะเป็นการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานมากกว่าจะพิจารณากันในที่ประชุมกรรมการ QA

     การพูดคุยกันแบบเปิดใจ และเตรียมตัวก่อนเริ่มทำงาน (BAR) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทำงาน มากกว่าเตรียมยัดเหยียดงานให้เขาทำ โดยไม่ได้สื่ออะไรจากใจถึงใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน (ใจเขา ใจเรา) H2H ผมตั้งชื่อกิจกรรมนี้ว่า QA Talk เพื่อพูดคุยกับกรรมการ QA ของสำนักงานทุกคนแบบไม่เป็นทางการ หรือจะเรียกว่า จับเข่าคุย QA กันเถอะ ก็ได้ครับ QA Talk จะมีการพูดคุยกันแบบ F2F คุยกันแบบใกล้ชิด โดยผมเป็นฝ่ายรุกเข้าไปหาครับ 


</p><p align="center"> </p><p align="left">                               QA TalK : คุณวายุส์ VS บอย

       ผมเริ่มต้นจากชายหนุ่นรูปหล่อของสำนักงาน คือ คุณวายุส์ ซึ่งตอนนี้จัดได้ว่า เป็น Blogger ชั้นแนวหน้าของชุมชน AHS IN NU ที่มีงานเขียนอย่างสม่ำเสมอและรายงานการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วผ่านทาง Blog ให้ทางคณะทราบ

        การประเมินตนเองของสำนักงานรอบนี้ คุณวายุส์ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ QA ของสำนักงาน รับผิดชอบในองค์ประกอบที่ 10.1 งาน  QATalk ของผมใช้วิธีการตั้งคำถาม และให้ตอบอย่างเปิดใจ ได้ความในใจของคุณวายุส์ ดังนี้ครับ

     Q : รู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ QA สำนักงาน</p><p>     A :  รู้สึกสับสนว่ากรรมการ QA ต้องทำอะไรบ้าง ไม่มีผู้ชี้นำ ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร

     Q : ใครในสำนักงานช่วยได้บ้าง</p><p>     A : คุณภาวินี ช่วยได้ (มีการเรียนรู้เบื้องต้นจากคุณภาวินี)

     Q : เกณฑ์ 10.1 ของงานธุรการเป็นอย่างไรบ้าง

     A  : เกณฑ์ข้อ 3 การพัฒนางานโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มา
            ประยุกต์ใช้เฉพาะกับงานธุรการหรือเปล่า (หมายถึงไม่ได้ครอบ
           
คลุมถึงหน่วยอื่นในงานธุรการ)

      Q : ถ้าประเมินตนเองในวันนี้คิดว่าเราได้คะแนนเท่าไร

      A : ศูนย์ครับ แต่ข้อ 3 และ 4 ได้ทำแล้ว

      Q : เป้าหมายในการประเมินรอบนี้ตั้งใจว่า จะทำได้เท่าไร

       A : 4 - 5 คะแนนครับ

       Q  : จุดเด่นของงานธุรการตอนนี้คืออะไร</p><p>        A : มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน / มีการแจ้งเวียนเรื่องทาง
              e-mail และ มี e-news

        Q : จุดที่ควรปรับปรุงในงานธุรการ คืออะไร

         A : ควรมีการพูดคุยกัน สื่อสารกัน ในงานให้มีประสิทธิภาพ
               ในการทำงาน

         Q : คณะสนับสนุนอะไรบ้างในงานธุรการ

         A : คณะสนับสนุนให้บุคลากรในงานเข้ารับการอบรม 
       
         Q : ปีหน้าตั้งใจจะพัฒนางานธุรการอย่างไร

         A : ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน </p><p>           ขอบคุณคุณวายุส์ ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ QA สำนักงาน


                                                                                   บอย สหเวช
                                                                                    12 ธ.ค. 49
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพภายใน#qaกับงานประจำ#qa-talk

หมายเลขบันทึก: 66777, เขียน: 12 Dec 2006 @ 20:48 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วายุส์
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
ผมว่านะครับถ้าบุคลากรทุกท่านภายในองค์กรเราร่วมมือ และสนับสนุนเรื่องข้อมูลต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน ผมว่าเรื่อง QA ก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยครับ
เขียนเมื่อ 

ในฐานะนักประชาสัมพันธ์ คณะฯ ก็คงต้องพึ่งคุณวายุส์แหละค่ะว่า  ทำอย่างไรจะช่วยให้บุคลากรทุกท่านภายในองค์กรเราร่วมมือ และสนับสนุนเรื่องข้อมูลต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน  ให้มีทั้ง F2F  B2B  H2H  ฯลฯ