ผลพวงจากการจัดการความรู้ของกรมอนามัย ที่ได้ดำเนินการผ่านมานั้น มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำผลงานของการจัดการความรู้ส่วนหนึ่ง มาเผยแพร่ ในานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2549 ซึ่ง สคส. เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่นี้

สิ่งที่นำเสนอนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งของกรมอนามัย ขอเชิญท่านที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ค่ะ

 1. เคลื่อนทัพ
 2. เก็บตก คำเท่ห์ๆ
 3. ตั้งหลักเรียนรู้
 4. KM ในบริบทไท
 5. ชั่วโมงคุณเอื้อ และกระบวนทัพ KM กรมอนามัย (1)
 6. ชั่วโมงคุณเอื้อ และกระบวนทัพ KM กรมอนามัย (2)
 7. นานาเรื่องราว KM กรมอนามัย (1)
 8. นานาเรื่องราว KM กรมอนามัย (2) ... KM กองคลัง
 9. นานาเรื่องราว KM กรมอนามัย (3) ... KM ศูนย์อนามัยที่ 1
 10. นานาเรื่องราว KM กรมอนามัย (4) ... KM ศูนย์อนามัยที่ 6
 11. นานาเรื่องราว KM กรมอนามัย (5) ... KM ศูนย์อนามัยที่ 11
 12. เยี่ยมชมงาน (1)
 13. เยี่ยมชมงาน (2) ... กรมส่งเสริมการเกษตร
 14. เยี่ยมชมงาน (3) ... Shopping around
 15. สู่สังคมอุดมปัญญา
 16. KM - Reality Show (1) ... จากคลินิกกลุ่มเสี่ยง
 17. KM - Reality Show (2) ... กับเครือข่ายพันธมิตร
 18. KM - Reality Show (3.1) ... KM ห้องคลอด ตอน Story Telling
 19. KM - Reality Show (3.2) ... KM ห้องคลอด ตอน ลีลาผู้ชม
 20. KM - Reality Show (3.3) ... KM ห้องคลอด ตอน สรุปเพื่อ ลปรร. ค่ะ
 21. KM - Reality Show (3.4) ... KM ห้องคลอด ตอน ของแถม ก่อนตอนจบ
 22. ส่งต่อสิ่งดีดี สำหรับปี 2550
 23. เรื่องน่ารู้ จาก link ของเพื่อนค่ะ