ช่วยอุ้มเด็กลงจากรถหน่อยคะ    ผมเข้าใจผิดนึกว่าเด็กไม่สบายหรือเปล่า   ไม่หรอกครับที่ให้อุ้มลงรถเพราะ  นอนหลับครับ   ก็น่ารักอีกแบบหนึ่งในการพาเด็ก ๆ  อนุบาลมาเรียนรู้  2  คันรถบาสกว่า 200  ชีวิตของโรงเรียนอนุบาลทสพร  บุรีรัมย์                เห็นความทุลักทุเลของคุณครูทั้งอุ้มทั้งจูงตัวเล็ก ๆ  ลงจากรถเพื่อเข้าสู่ห้องเรียน Km   ในสวนป่าไม่รู้ว่าจะเสียใจหรือดีใจดี                เคยเห็นแต่เขาพูดว่าจับปูใส่กระด่ง   แต่ตอนนี้เห็นจับเด็ก ๆ  ใส่ป่าวุ่นวายน่าดู  เดินเรียนไปบ่นหิวข้าวไป บ่นง่วงนอนไป   แต่เมื่อได้เห็นหมูป่าตัวเป็น ๆ  นกกระจอกเทศตัวเป็น ๆ  ได้จับสัมพัสหมูตัวเป็น ๆ   เด็ก ๆ  ทั้งตื่นเต้น  และมีความสุขได้ยินเสียงหัวเราะลั่นป่า                นับว่าเป็นมิติและมุมมองใหม่ ๆ  ของผู้บริหารโรงเรียน (เอกชน)ที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นของจริง  ปฏิบัติจริง  ครูก็ต้องสอนจริง  ไม่ใช่สอนหลอก ๆ  เหมือนเดิม  และต้องใช้ชุดความรู้ใหม่  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้    ·       วิธีคิดเปลี่ยน    มุมมองเปลี่ยน ·       มุมมองเปลี่ยน    กระบวนการเปลี่ยน ·       กระบวนการเปลี่ยน    ชุดความรู้เปลี่ยน ·       .................................................................... ·       ................................................................... ·       ตัวเราเปลี่ยน     คนรอบข้างเปลี่ยน ท่านใดมีความคิดดี ๆ  ช่วยเติมหน่อยครับ