มีข้อมูล เรื่องราวต่างๆ มากมายผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเราแต่ละวัน คนโง่มีแต่จะฟุ้งซ่าน คนฉลาดมักก่อให้เกิดปัญญา หรือความรู้ใหม่จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง ข้อมูล เรื่องราวดังกล่าว ฯลฯ ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปหรือหลงติดกับดักอยู่กับวังวนของความโง่