รักต้องการอ้อมแขนไม่ใช่กรงขัง

นกต้องการรัง

ไม่ใช่กั้นกรง .....

ด้วยกรงมีไว้ขัง....

รังมีไว้อุ่น

อย่าให้ความห่วงใย

แปรเป็นโซ่ดอกไม้

ล่ามไว้เพียงเพื่อให้หอม ...

มีอ้อมแขนไว้ปกป้อง

แต่ต้องไม่ปกปิด

เราใกล้ชิด เพื่อที่จะได้อุ่น ...

มีนกตัวไหน

สุขใจเมื่ออาศัยในกรงสวย

ฉันจึงรักเธอด้วย แต่ก็ต้องบินไป …..

 ................ศุ  บุญเลี้ยง.........