กีฬาภายในประจำปี 2549  พิกุลเกมส์ 2006 ก็ผ่านไปอีกครั้งหนึ่งที่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  เห็นภาพที่ทุกคน  ทุกคณะสีร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์  ผลงานทุกๆด้านแล้วถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนของเราที่มีนักเรียนที่มีศักยภาพสูง ทั้งๆที่เป็นนักเรียนหญิงล้วนแต่เราก็ทำงานกันได้ไม่แพ้ผู้ชาย  และบางครั้งยังมีความรับผิดชอบดีกว่าผู้ชายด้วยซ้ำไป   จากการที่นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าซึ่งนักเรียนจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้  ถ้านักเรียนไม่ได้ปฏิบัติจริง  ตรงนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรง  นักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา  ก็สามารถแสดงออกทางด้านกีฬา  ซึ่งกีฬาที่เห็นว่ามีการพัฒนาการได้ดีขึ้น คือ กีฬาแฮนด์บอล   กีฬาเนตบอล  และกีฬาแชร์บอล   นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์  ก็จะเห็นได้จากการจัดขบวนพาเหรด  การจัดทำคัทเอาท์ของคณะสี   เชียร์ลีดเดอร์  และรูปแบบของการเชียร์ นอกจากนี้การเชียร์ยังแสดงออกได้ถึงความร่วมมือ  ความสามัคคี  ร่วมพลังมีความอดทน  ให้กำลังใจกับนักกีฬาเป็นอย่างดี   สรุปแล้วก็คือนักเรียนส่วนใหญ่จะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้   และผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน  การทำงาน  นักเรียนจะต้องมีการวางแผนในการเรียนหรือการทำงาน   จัดลำดับขั้นตอนให้ดี  มีความรัดกุม  รอบคอบ  การทำงานเป็นหมู่คณะจะพบกับปัญหา  อุปสรรค  ซึ่งนักเรียนก็จะต้องมีความอดทน  ไม่ย่อท้อ  นำปัญหาเหล่านั้นมาคิดหาวิธีแก้ไข   ปรับปรุงให้ดีขึ้น  นอกจากนี้ก็ยังต้องมีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อกับทุกๆฝ่ายถ้าจะทำงานให้ราบรื่น  สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน ทางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นอย่างดี  ขอบคุณคระครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีทุกครั้ง    นักการภารโรงทุกคนที่ได้ช่วยงานจากจุดเล็กๆแต่สำคัญผ่านลุล่วงไปด้วยดี   และคณะครูในกลุ่มสาระฯทุกคนที่รวมพลังของชาวพลศึกษาด้วยดีเสมอมา  และสุดท้ายก็ขอปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ให้มีชีวิตเป็นจริงมิใช่ดั่งฝัน