ประสบการณ์ "การจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3" (1)

  ติดต่อ

  การจัดการความรู้ เครือข่ายมหาวิทยาลัย KM ประเทศไทย  

เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมงาน "มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3"  ที่ผ่านมา  มีประสบการณ์และความรู้เพิ่มขึ้น  จึงขอถ่ายทอดความรู้สึกดังนี้ 

  1. งานครั้งนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนสังคมโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่ประสบความสำเร็จ  และนำมาถ่ายทอด  แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน  ในประเด็นต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  เสียดายที่มีเวลาจำกัดเนื่องจากจำนวนห้องและกิจกรรมมีมากทำให้ขาดการเรียนรู้และเดินเยี่ยมชมได้ครบถ้วน
  2. หากภาครัฐได้ให้ความสนใจและสนับสนุนการจัดการความรู้แห่งชาติเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแล้ว  เชื่อว่าประเทศไทยจะน่าอยู่และมีความสุขอย่างยิ่ง  เนื่องจากความรู้ที่ฝังลึกบนผืนแผ่นดินไทย  กระจายอยู่ในทุกภาคส่วน  เสียดายที่ผู้กำกับนโยบายไม่ค่อยได้เข้ามาร่วมงานนี้นัก 
  3. บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น  รอยยิ้ม  และมิตรภาพที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทักทาย  เสวนา  บนบรรยากาศพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมและเป็นมิตร  หากบรรยากาศการทำงานของแต่ละหน่วยงานเป็นแบบนี้เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
  4. สมควรจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ เป็นประจำทุกปี  และไม่จำเป็นต้องจัดที่กรุงเทพมหานครเสมอไป 
  5. ชื่นชมและขอบคุณผู้จัดงานครั้งนี้ทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ความรู้ให้แก่สังคม

 

 

  

   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 66753, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:41:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#km#ประเทศไทย#เครือข่ายมหาวิทยาลัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)