ได้มีโอกาสเข้าสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติในงานมหกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 ที่ไบเทค บางนา มีการทำกิจกรรมกลุ่มโดยสมาชิกแต่ละคนจะได้รับกระดาษหนังสือพิมพ์คนละ 1 คู่ (หรือจะใช้มากกว่านั้นก็ได้) จากนั้นให้ช่วยกันรังสรรค์ปั้นแต่งชิ้นงานของกลุ่มออกมา 1 ชิ้น โดยไม่ใช้คำพูด ไม่ใช้สายตาสื่อสารกันและต้องเป็นผลงานที่ต่อเนื่องกัน ไม่หลุดเป็นชิ้นๆ ให้กลุ่มช่วยกันตีความ ให้ความหมายของชิ้นงานนั้นโดยไม่ละทิ้งความหมายของแต่ละคนที่ได้เล่าให้กลุ่มฟัง แต่ละกลุ่มต่างตีความ ให้ความหมายแก่ผลงานของตนเองอย่างลึกซึ้ง น่าฟัง บรรยากาศในตอนนั้นดีมากๆๆ สมาชิกมีการยอมรับร่วมกัน ต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน และเชื่อมโยงเข้าสู่การจัดการความรู้ เมื่อกลับมาย้อนดูการทำงานในชีวิตจริง หลายคนทำงานไปวันๆ หลงลืมการให้ความหมาย/คุณค่าแก่ผลงานของตัวเอง จุดนี้นี่เองที่ทำให้ชีวิตขาดพลังสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนไปอย่างน่าเสียดาย