บทสรุปประสบการณ์การจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3  ครั้งนี้  คือ  ได้มิตรเพิ่มขึ้น  ได้เครือข่ายที่คาดว่าจะสืบสานสัมพันธ์ต่อ  ได้เรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ  ได้เห็นหน้าคนที่คุ้นๆ มาก่อนทาง Blog มากมาย  เวลาเจอตัวจริงจึงรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานาน  เช่น  ดร.ธวัชชัย  และดร.จันทวรรณ  เป็นต้น  ได้เห็นประสบการณ์การจัดงานระดับมหกรรม ได้ความคิดและแนวทางการกลับมาพัฒนาหน่วยงานตนเอง