ห้องสมุดประชาชนมีชีวิต

ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ของห้องสมุดมีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ อีกก้าวย่างของห้องสมุดประชาชน

มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้กับท่าน นพกนก บุรุษนันท์ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียจังหวัดมุกดาหาร ท่านเล่าว่าตอนนี้ห้องสมุดประชาชนไม่เหมือนเมื่อ 10 ปีที่ผ่านแล้ว ทุกแห่งตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบายของ Roadmap การพัฒนาห้องสมุดประชาชนปี 2549-2551 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ไว้ว่า "ห้องสมุดประชาชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านและการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต" ซึ่งกำหนดพันธกิจไว้ชัดเจน 3 ประเด็น ไว้ดังนี้

1. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

2. พัฒนาห้องสมุดโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการ

3.พัฒนาห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรีนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในชุมชน

จะเห็นได้ว่าห้องสมุดประชาชนหลายแห่ง ได้มีการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้น่าใช้ ออกแบบอาคารโดยใช้สีสันและวัสดุที่ทันสมัย  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและครอบคลุม มีบรรณารักษืผู้ให้บริการที่น่ารัก มีอัธยาศัย และที่สำคัญมีความรู้ความสามารถในการชี้แหล่ง แนะนำการค้นคว้า ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นชุมชนเป็นหลัก

ใครไม่เชื่อ....แวะไปชมห้องสมุดประชาชนใกล้บ้านดูนะ ว่าเปลี่ยนแปลงไปจริงหรือไม่ แต่ห้องสมุดจะมีชีวิต หรือไม่มีชีวิตนั้น ผู้ใช้บริการก็นับเป็นองค์ประกอบสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการ walk in หรือ internet access  การนับว่าเป็นส่วนสำคัญเลยที่เดียว ซึ่งน่าจะดูได้จากจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้น และความพึงพอใจต่อการจัดบริการ  ท่านที่มีโอกาสได้แวะไปห้องสมุดประชาชนแล้ว นอกจากการไปค้นคว้าส่วนตัวยังเป็นการไปให้กำลังใจ สนับสนุนให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดมีชีวิต แวะไปให้กำลังใจกันมากๆ นะคะ

สำหรับห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหารเห้นว่ามีโอกาสได้เข้าประกวดโครงการห้องสมุดประชาชนมีชีวิตที่ TK Park  ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ดำเนินงานทุกคนนะคะ ...นายแน่มาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดและบรรณารักษ์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

      เพื่อนที่เชียงใหม่รายงานว่า ห้องสมุดประชาชนเชียงใหม่ ให้ผู้ใช้บริการยืม-คืนด้วยตนเองและมีบริการที่มีชีวิตชีวาหลายอย่างค่ะ

      ไปเชียงใหม่อาทิตย์ที่แล้ว จริงๆ แล้วห้องสมุดประชาชนเชียงใหม่ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับที่จัดงานสัมมนา PULINET 2 ทศวรรษ แต่ไม่โอกาสแวะเยี่ยม เสียดายเหมือนกันค่ะ

หมายเลขบันทึก

66771

เขียน

12 Dec 2006 @ 20:04
()

แก้ไข

15 Jun 2012 @ 17:11
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก