QA Talk : งานพัสดุ

บอย สหเวช

งานการเงินและพัสดุ มีคุณขวัญเรือน แดงเรือ นักวิชาการพัสดุ ถูกรับเลือกให้เป็นกรรมการที่รับผิดชอบในดัชนีที่ 10.2  คุณขวัญเรือน เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในงานดี ไปประชุมอะไรที่ไหนมา ผมจะได้รับสรุปรายงานเรื่องโดยตลอด ส่งมาให้ทาง e-mail ครับ

    วันนี้ (12 ธันวาคม) ได้ถือโอกาสพูดคุย QA กับคุณขวัญเรือน  (QA Talk) ได้ความในใจจากคุณขวัญเรือน ดังนี้ครับ

  <p align="center"> </p><p align="center">QA Talk : คุณขวัญเรือน VS บอย

</p><p align="left">

     Q : รู้สึกอย่างไร ที่ถูกรับเลือกให้เป็นกรรมการ QA ของสำนักงาน

     A : ถ้าเป็นก็เป็นได้ องค์ 8 คนที่รับผิดชอบโดยตรงจะทำได้ดีกว่า
   
           เพราะหนูไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเงิน</p><p>      Q : วันนี้เข้าใจ QA อย่างไร

      A : เข้าใจนิดหน่อย มีอ.กอล์ฟ เป็นที่ปรึกษาให้</p><p>      Q : ใครช่วยให้คำแนะนำได้บ้าง 

       A : 
พี่เกด

       Q : ประเมินตนเอง วันนี้ได้เท่าไร

       A : ได้ 3 คะแนน

       Q : จุดเด่นของงานการเงินและพัสดุ วันนี้มีอะไร

       A :  ระบบการเงินคล่องตัว เบิกจ่ายรวดเร็ว การสืบค้นข้อมูล</p><p>              ด้านพัสดุเร็วขึ้น

        Q :  อยากให้คณะสนับสนุนอะไรบ้างในงานการเงินและพัสดุ

        A :  ควรเพิ่มบุคลากรด้านการเงิน มีโปรแกรมข้อมูลเชื่อมโยง
 
               ของงานการเงินและพัสดุ (เป็นโปรแกรมเดียว)</p><p>         Q :  ตอนนี้คณะสนับสนุนอะไรบ้างเกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ

          A :  การอบรม ประชุมสัมมนา / การแนะนำบุคลากรลง Blog

          Q :  มีอุปสรรคอะไรบ้างในการดำเนินงาน

          A :  สภาพคล่องทางการเงินของคณะบางช่วง / นโยบายการ

                 เบิกจ่ายอาจเข้มงวดขึ้น

           Q : ปีหน้าจะพัฒนางานอย่างไร</p><p>           A :  เอาข้อมูลผู้รับบริการมาปรับปรุง   
 </p><p>           ขอบคุณคุณขวัญเรือน ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกิจกรรม QA Talk ครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                          12 ธ.ค. 49 </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพภายใน#qaกับงานประจำ#qa-talk

หมายเลขบันทึก: 66778, เขียน: 12 Dec 2006 @ 20:50 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

          คุณขวัญจะเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการพัสดุ  ถ้าให้ตอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสต๊อค  การติดต่อร้านค้าละก็ ตอบได้โหม้ด...

          แต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินก็ต้องถามคุณ เกด (คุณกมลพร  เซี่ยงว่อง)ค่ะ

          เรื่อง QA : คุณภาพของงานพัสดุ  คุณขวัญบอกว่า ข้าใจนิดหน่อย  ดิฉันว่า คุณขวัญถ่อมตัวมากเกินไปแล้ว  คุณภาพงานพัดุไม่เป็นรองงานไหนๆ อย่างแน่นอน

          ขืนบอกว่า ไม่เข้าใจ QA คนอื่นจะเข้าใจผิดว่า งานที่คุณขวัญทำงานไม่มีคุณภาพไปด้วย

          QA ก็คือการทำงานอย่างมีคุณภาพตลอดเวลานั่นเอง เป็น QA ที่เนียนอยู่ในเนื้องาน

          เราไม่ได้ทำ QA  แต่เราทำงานอย่างมีคุณภาพ อย่างประกันคุณภาพ

          เช่นเดียวกับที่ว่า เราไม่ได้ทำ KM  แต่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาในการทำงาน  หรือเราทำงานอย่าง KM