งานช่างเทคนิคของคณะสหเวชศาสตร์ มีคุณจักรพงศ์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ผมเคยเขียนชื่นชมคุณจักร ซึ่งคุณจักรเป็นคนใฝ่รู้ ผมลองให้ตั้งเกณฑ์ เพื่อประเมินคุณภาพในงานของตนเอง จักรก็ทำให้เสร็จเรียบร้อย วันนี้ (12 ธันวาคม)  ผมได้คุย QA กับจักร  (QA talk) ได้ความใน
ใจของคุณจักร ดังนี้ครับ


<p align="center"> 
</p><p align="center">QA Talk : คุณจักรพงศ์ VS บอย </p><p align="left">
    Q : วันนี้เข้าใจ QA อย่างไร

    A :  เข้าใจ QA ดีขึ้นกว่าเดิม</p><p>    Q :  ใครในสำนักงาน ที่ช่วยให้เข้า QA ได้ดีขึ้น

    A :  พี่เยาว์ แต่ถามจากพี่ขวัญ พี่รุ่งก็ได้ เพราะอยู่ใกล้กัน</p><p>    Q :  จากเกณฑ์ที่จักรตั้งเอง คิดว่าวันนี้เราประเมินตนเองได้เท่าไร
 
    A :   ประเมินตนเองได้ที่ 2 คะแนน

    Q :  จุดเด่นของงานช่างเทคนิค คืออะไร

    A :   มีปัญหาอะไรเข้าไปทันที ไม่เอาไว้ก่อน
  
    Q :   ต้องการให้คณะสนับสนุนงานช่างเทคนิคอย่างไร

    A :   อยากมีห้องกว้าง ๆ มีตู้ล็อกเกอร์ ทำ 5 ส.ของงานช่าง</p><p>            เครื่องมือช่างบางอย่างขาด เวลาใช้ต้องยืมคณะพยาบาลฯ

            งานซ่อมไฟตามเพดาน ล้างแอร์ ต้องการคนช่วยงาน

             ตอนนี้ล้างแอร์หมดแล้ว เหลือชั้น 2 กับ 4 ยังไม่ได้ล้าง</p><p>     Q  : ไม่มีคนช่วยงานแล้วทำอย่างไร 

     A  :  พยายามทำด้วยตัวเองให้ได้ บางทีก็ให้คุณสมรถช่วย 

             หรือไม่ก็แม่บ้าน

      Q :  ประเมินตนเองของงานช่างเทคนิค รอบนี้ตั้งเป้าไว้เท่าไร

       A :  4 ครับ
 

       ขอบคุณจักรที่ให้ข้อมูลในกิจกรรม QA Talk ครับ

                                                                                        บอย สหเวช  
                                                                                        12  ธ.ค. 49</p><p> </p>