วันที่ผ่านพ้นไป

 หมดไปแล้วครับวันหยุด สามวัน เป็นอดีตที่ยั่งยืน หรือ เป็นแค่วันคืนที่ผ่านไป

 สามวันหยุด ผ่านไปเหมือนฝัน ตื่นมานึกว่าวันจันทร์ แต่ไม่ใช่ครับ

 มานั่งหวนคิด เราได้ทำอะไรที่ยั่งยืน ไม่ลืมเมื่อตื่น ไม่ขมขื่นเมื่อนั่งพิศ 

 สามวันหยุดสุขสันต์ เราได้ทำอะไรบ้างครับ???

 ลองทบทวน มา เล่าสู่กันแบบ B2B หรือ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์กันดีใหม ครับ

JJ