เราจัดค่ายเพื่อทำความเข้าใจเรื่งสถานีอีกครั้งในวันที่ ๒ และ ๓   พอมาเมื่อวานก็ได้ประชุมวันรัฐธรรมมนูญกันอีกครั้งหนึ่ง  ผลที่ได้น่าทึ่งมาก

เสกชี้ถึงหลักการเคิดค่าสนับสนุน  ซึ่งจะคำนวนค่าใช้จ่ายรายเดือนมาให้   และ การอัดสปอต

กุ้กกิ้กพูดถึงการยอมรับ และ ความเชื่อถือในการขอจากร้านค้า

ฮอล์ลพูดถึงการเฉลี่ยอ่านชื่อผู้สนับสนุน  และ จะทำตารางเครื่องมือมาให้

ได้คุยกับบีบอยเรื่องเวทีวัฒนธรรมที่ถนนคนเดิน ๗ มกราคม ๕๐ ว่าเราจะเชื่อมโยงกับโยคะอย่างไรบ้าง และขอคำตอบวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๔๙

ผมต้องกระตุ้นตัวเองว่า เปิดใจให้กว้างเอาไว้