สภานิสิต ม.นเรศวรกับการขับเคลื่อน KM หน่วยกิจกรรมนิสิต


บทความอาจยาวนะครับ ผมก็พิมพ์เหนื่อย แต่อยากให้ช่วยกันอ่านให้จบครับ อ่านให้จบนะครับ แล้ว ลปรร ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

หลังจากที่สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัด KM Workshop สำหรับนิสิต ไปแล้ว 3 ครั้ง

2 ครั้งสำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ม.แม่โจ้ และ มน.พะเยา ตามลำดับ

1 ครั้งสำหรับผู้นำนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ณ ม.นเรศวร พิษณุโลก

โดยทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการช่วยเหลือจากท่าน อ.วิบูลย์ รองอธิการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ม.นเรศวร


     ที่ผ่านมาเพียงพอแล้วครับสำหรับประสบการณ์คำแนะนำและอื่นๆ ที่สภานิสิตได้รับ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งต่อไปของ สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดย อ.วิบูลย์ นั้น จะถอยไปเป็นเพียงที่ปรึกษาโครงการเท่านั้

     จริงๆที่ผ่านเราเคยทดลองนำ KM เข้าไปใช้ในกิจกรรมนิสิตในระดับระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งหนึ่งครับ ครั้งนั้นเป็นกรณีของ มอ.สงขลา มาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทางสภานิสิตได้ลองใช้เครื่องมือ ลปรร (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) โดยนิสิตของทั้งสองสถาบัน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับ


     ทั้งนี้ยังไม่นับกิจกรรมภายในสภานิสิตเช่นการประชุมสรุปงาน ซึ่งนำเครื่องมือ AAR เข้ามาใช้ ทั้งนี้ทางผู้นำประชุมก็ไม่ได้บอกผู้เข้าร่วมประชุมนะครับว่าเป็นการทำ KM แต่จะพยายามนำไปใช้ ให้เนียนในเนื้องาน ซึ่งที่ผ่านมานั้นก็ถือว่ากิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับระบบการจัดการความรู้ เข้าไปในเนื้องานในส่วนหนึ่งแล้ว


     คราวนี้มาถึงอีกก้าวหนึ่งของการเดินทางในวงจรการจัดการความรู้ ณ หน่วยกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทางสภานิสิต จะจัดโครงการ "ปิดโลกกิจกรรม" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ก.พ. 2550 ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือ การให้แต่ละหน่วยกิจกรรมนิสิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มาสรุปภาพรวมของโครงการที่จัดขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา ว่าจัดอะไรไปบ้าง จัดอย่างไร ได้ผลอย่างไร หน่วยกิจกรรมต่างๆก็จะมานำเสนอครับ โดยเราบังคับสื่อหลักคือ ป้ายนิทรรศการ ส่วนสื่ออื่นๆนั้น เช่น วีดิทัศน์ การแสดงบนเวที ละครเวที ก็สุดแล้วแต่ทางหน่วยกิจกรรมนั้นๆจะหามา โดยเราจะมีคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัล โดยตัดสินจาก ปัจจัยต่างๆที่กำหนดในกติกา ทั้งนี้ในบริเวณรอบๆเวทีของงานก็จะมีการออกร้านของนิสิต ประชาชนทั่วไปที่เราจะจัดแบ่งพื้นที่ให้


     แต่ที่พิเศษของปีนี้คือ เราจะจัดให้แต่ละหน่วยกิจกรรมประมวลความสำเร็จของกิจกรรมที่ตนจัด ว่าจัดสำเร็จอย่างไร ทำไมถึงสำเร็จ และปัจจัยที่ส่งผลให้สำเร็จนั้นคืออะไร สกัดเป็นแก่นความรู้ออกมา และนำมาติดประกาศในนิทรรศการในส่วนที่หน่วยกิจกรรมของตนรับผิดชอบว่า "นี่นะชมรมของผม จัดกิจกรรมนี้มาประสบความสำเร็จอย่างมาก ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จมี 1.2.3. " ซึ่งความรู้เหล่านี้ทางสภานิสิตก็จะเก็บไว้และจัดให้ตกทอดไปยังผู้นำนิสิตในรุ่นต่อไป


     ที่ผ่านมาเราเคยเห็นแต่การทำ KM ในห้องสี่เหลี่ยม โดยมีคนมากหน้าหลายตามานั่ง ลปรร กัน ในที่เดียวกัน และจบพร้อมกัน แต่ในโครงการนี้ครับ ทางสภานิสิตกำหนดแค่เพียงว่าเราต้องการอะไร ส่วนทางหน่วยกิจกรรมนั้นๆจะไป ลปรร กันบนโต๊ะอาหาร หลังห้องเรียน หน้าร้านขนม หรือทางไหนก็ตามเราไม่สนใจครับ เราสนใจเพียงว่า คุณผ่านโครงการ KM Workshop ที่เราจัดให้ไปแล้ว ดังนั้นคุณน่าจะต้องนำไปใช้จริงได้ เรากำหนด KV ให้คุณไป คุณนำ KA กลับมาให้เรา ส่วนคุณจะไป ลปรร ที่ไหนนั้นตามถนัดของคุณ เพราะ KM จริงๆนั้นไม่ต้องการให้คนมารวมกันเพื่อ ลปรร อย่างเป็นพิธีการ แต่มันควรจะไปอยู่บนโต๊ะอาหาร บนการสนทนา แม้แต่การเดินเล่นในสวน ก็ยังทำได้ ทางสภานิสิตพยายามให้เกิดสิ่งนี้ครับ


     หน่วยกิจกรรมนิสิตนั้นมีด้วยกันหลายประเภทครับ เช่นพวกพัฒนาชนบท สร้างโรงเรียน  พวกแนะแนวกศึกษา ชมรมด้านวิชาการ ชมรมกีฬา ชมรมศาสนา และอื่นๆ ซึ่งปัจจัยในความสำเร็จมันจะต่างกันออกไปครับ

     น่าสนใจนะครับว่า จาก KV ที่เรากำหนดไปและด้วยกระบวนการ KM จะส่งผลให้เกิดแก่นความรู้ออกมามากแค่ไหน การ ลปรร ที่ทำกันแบบเนียนในเนื้อของวิถีชีวิต การกำเนิดของ KA และการนำ KA มาโบกสบัดพร้อมกันใน โครงการ "ปิดโลกกิจกรรม" ซึ่งนะจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในปีการศึกษานี้


     ผลผลิตจากโครงการ KM Workshop ของนิสิตรุ่นแรกในประเทศไทย จะเป็นอย่างไร สภานิสิตในฐานะคนจัดงานจะสามารถดึงความรู้ออกมาได้มากแค่ไหน น่าสนใจนะครับ ผมคิดว่าหากตรงนี้ประสบความสำเร็จ น่าจะเป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัยนเรศวรมากทีเดียว แต่ถ้าหากไม่สำเร็จ ก็คงต้องย้อนกลับมาดูนะครับ ว่าที่ผ่านมาเราพลาดตรงไหน


    ในงานนี้ผมอยากจะเชิญ อ.วิบูลย์ พี่ตูน พี่โอ พี่พัด และ ชาว เคเอ็ม มน. ทุกท่านไปร่วมชมนะครับ อยากให้เห็นด้วยตาตัวเองว่า KM นิสิต สุดท้ายแล้วในปีนี้ที่ลงทุนลงแรงลงไป จะได้ผลงอกงามแค่ไหน หรือจะเป็นแค่ราคาคุย  5 ก.พ. 2550 รู้กันครับ ณ ศิลป์ศาลา (โรงละครกลางแจ้งตรงข้ามตึกซิทคอม)  ผลผลิต KM นิสิตรุ่นแรกของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย สภานิสิต (ตื่นเต้นกับผมหน่อยนะครับ)


   ใครมีอะไรแนะนำผมเกี่ยวกับโครงการนี้ เชิญเลยครับ ลปรร 

หมายเลขบันทึก: 66587เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2006 02:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มิถุนายน 2012 22:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (15)

หนูบีเวอร์

         ป้าได้เจอหน้าหนูที่ห้อง MR213 ในงานมหากรรม ฯ ครั้งที่ 3  ได้เห็นความชาญฉลาดในการตั้งคำถาม  และแววของสมาชิกที่ดีของสังคมไทย  ชื่นชมมาก  แล้วยังมาเห็นกิจกรรม KM ของหนูอีก

         ป้าชื่นชมจริง ๆ  และเป็นกำลังใจให้นะ

คุณป้าวิไล ก็ตอบคำถามผมดีเช่นกันครับ กระชับ ตรงประเด็น ได้ใจความ ตอบอย่างผู้รู้จริงๆ ไม่ใช่ผู้พยายามรู้มาก ที่ตอบแล้วดึงนั่นดึงนี่มาใส่จนผู้ถามสับสนกับข้อมูล พวกนี้เหมือนจะตอบดีนะครับ แต่พอจับประเด็นแล้วมั่วๆยังไงไม่รู้ ขอบคุณคุณป้ามากครับ นึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะ ดีใจจัง

ความคิดของพี่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆ ค่ะ ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่นี่ ก็เห็นความสามารถของพี่ เก่งจริงๆ ค่ะ ที่สามารถจัดกิจกรรมใหญ่ขนาดนี้ได้ ยังไงงานปิดโลกกิจกรรมครั้งนี้ต้องไปแน่นอน ในฐานะที่ชมรมของน้อง เป็นชมรมดีเด่นของปีที่แล้ว (ปี 2548) ปีนี้ เราจะไปแสดงศักยภาพของชมรมเราอีกครั้งค่ะ

เท่าที่ร่วมงานกัน พี่ว่า พี่เชื่อมั่นในศักยภาพของนิสิต มน.อยู่แล้ว ทางปืนและเพื่อน ๆ น่าจะทำได้ดีด้วย ยังไงพวกพี่ ๆ ก็จะตามไปดูด้วยอยู่แล้วล่ะ

เอาใจช่วยนะหมาปืน

 

ดีจายจังที่มีรุ่นพี่ที่เก่งแบบนี้ แถมเป็นพี่ที่คณะด้วยแม้นุ้ยจะยังไม่ค่อยเข้าใจในKM เท่ารัยแต่จะพยายามเรียนรู้นะคะนุ้ยว่ามานน่าสนใจดี อีกอย่างก้อเรียนของจารย์สัญญาด้วย เดี๋ยวจาเข้ามาอ่านของพี่ปืนบ่อยๆน้าคะ ยังไงก้อเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆ

     น้องปืน ยอดเยี่ยมมากค่ะ 

     พี่ขอชื่นชม และประทับใจ ในความสามารถ ความกล้าหาญ เสียสละ ที่น้องปืนสามารถใช้เวลาระหว่างเรียน เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ และยังสามารถนำสิ่งนั้นไปสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม  สมแล้วที่เกิดเป็นลูกทหารค่ะ  ขอให้มีความสุขกับการเรียน และการทำงาน ตลอดไปนะคะ

       ตัวหมูน้อยเองอ่ะก็ยอมรับเลยนะว่าตอนแรกยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ จนได้มาทำโครงการKM  ก็เลยทำให้พอจะรู้มากขึ้นว่ามันคืออะไร และก็สามารถนำความรู้เรื่องนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

       และก็ขอชมปืนและทีมงานด้วยที่สามารถทำโครงการKM Workshop ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหมูน้อยก็คิดว่าทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้น่าจะได้ความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เหมือนกับหมูน้อย

 • จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
 • เยี่ยมมากเลยครับน้อง ทั้งนิสิตและบุคลากรของ มน.
 • ขอร่วมตื่นเต้นไปกับปืนด้วยคนนะคะ
 • ไม่นึกเลยว่าเวลาแค่ปีกว่าๆ ปืนสามารถพัฒนาความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้ดีถึงเพียงนี้
 • ดีใจค่ะ  ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรของเรามีผู้นำนิสิตที่มีคุณภาพแบบนี้
 • ผู้บริหารและพี่ๆ ที่สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

เราอ่านบล็อคของพี่ชายแล้ว รู้สึกได้รับความรู้อะไรมากมาย  ทั้งงานกิจกรรม ทั้งความคิดของผู้ที่มีประสบการณ์หลาย ๆ ท่าน  จนรู้สึกดีใจแทนตัวเองที่ได้รู้คนเก่ง ๆ อย่างพี่

เราเป็นกำลังใจให้พี่ชายน่ะ.....

ปล...งานปิดโลกกิจกรรม มีแผนให้ผู้นำโครงการทำอะไรบ้าง อย่าลืมแนะนำทางเรามาด้วยน่ะ  แอบอยากไปดูด้วยซิ  

 

 

 

..............จะจัดโครงการ "ปิดโลกกิจกรรม" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ก.พ. 2550 ..........................

ตกลงจะเปิดหรือปิดโลกกิจกรรมกันแน่ครับ

ตื่นเต้นให้ก็ได้ครับ จะเข้าร่วมด้วยแน่นอน แต่ เอ ไม่คิดจะมอบรางวัลให้กับสุดยอดผลงานในแต่ละด้านกันหน่อยรึครับ มาขอแถว ๆ ชั้น 2 ตึกมิ่งขวัญ และ/หรือชั้น 6 CITCOMS ก็ได้

ตื่นเต้นจริงๆครับ ที่อาจารย์วิบูลย์มาคอมเม้นแบบนี้ รู้สึกมีกำลังใจจังครับ

สวัสดีค่ะ ตามมาอ่านตามคำแนะนำของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ปรมาจารย์ KM ค่ะ

 • อ่านแล้วชื่นชม..เรียกอะไรดี..ขอเรียกว่าคุณบีเวอร์นะค่ะ
 • อ่านบันทึกแล้วตื่นเต้นไปไปด้วย รู้สึกถึงพลังของความตั้งใจในการทำงาน
 • จะมาตามอ่านผลนะค่ะ
 • แล้วจะได้หาโอกาส นำปใช้กับนักศึกษาที่ มข บ้างค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
 • เป็นกระบวนการที่ดีอย่างยิ่งในการพัฒนานิสิต
 • ใน มมส ยังไม่เริ่มในส่วนของนิสิตอย่างเป็นรูปธรรมเลย  แต่คิดว่าในเร็ววันนี้คงได้ลุยกันเป็นแน่
 • เอาไว้จะแวะมาติดตาม และชื่นชมอีกครั้ง
ทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม KM ของนิสิตมา ทุก ๆ ครั้งจะมีสิ่งดี ๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอ ๆ และครั้งนี้ พี่ขอเข้าไปร่วมชื่นชมด้วยอีกครั้งนะค่ะ..สู้ สู้ นะ ปืน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี