หลังจากที่สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัด KM Workshop สำหรับนิสิต ไปแล้ว 3 ครั้ง

2 ครั้งสำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ม.แม่โจ้ และ มน.พะเยา ตามลำดับ

1 ครั้งสำหรับผู้นำนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ณ ม.นเรศวร พิษณุโลก

โดยทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการช่วยเหลือจากท่าน อ.วิบูลย์ รองอธิการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ม.นเรศวร


     ที่ผ่านมาเพียงพอแล้วครับสำหรับประสบการณ์คำแนะนำและอื่นๆ ที่สภานิสิตได้รับ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งต่อไปของ สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดย อ.วิบูลย์ นั้น จะถอยไปเป็นเพียงที่ปรึกษาโครงการเท่านั้

     จริงๆที่ผ่านเราเคยทดลองนำ KM เข้าไปใช้ในกิจกรรมนิสิตในระดับระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งหนึ่งครับ ครั้งนั้นเป็นกรณีของ มอ.สงขลา มาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทางสภานิสิตได้ลองใช้เครื่องมือ ลปรร (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) โดยนิสิตของทั้งสองสถาบัน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับ


     ทั้งนี้ยังไม่นับกิจกรรมภายในสภานิสิตเช่นการประชุมสรุปงาน ซึ่งนำเครื่องมือ AAR เข้ามาใช้ ทั้งนี้ทางผู้นำประชุมก็ไม่ได้บอกผู้เข้าร่วมประชุมนะครับว่าเป็นการทำ KM แต่จะพยายามนำไปใช้ ให้เนียนในเนื้องาน ซึ่งที่ผ่านมานั้นก็ถือว่ากิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับระบบการจัดการความรู้ เข้าไปในเนื้องานในส่วนหนึ่งแล้ว


     คราวนี้มาถึงอีกก้าวหนึ่งของการเดินทางในวงจรการจัดการความรู้ ณ หน่วยกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทางสภานิสิต จะจัดโครงการ "ปิดโลกกิจกรรม" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ก.พ. 2550 ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือ การให้แต่ละหน่วยกิจกรรมนิสิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มาสรุปภาพรวมของโครงการที่จัดขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา ว่าจัดอะไรไปบ้าง จัดอย่างไร ได้ผลอย่างไร หน่วยกิจกรรมต่างๆก็จะมานำเสนอครับ โดยเราบังคับสื่อหลักคือ ป้ายนิทรรศการ ส่วนสื่ออื่นๆนั้น เช่น วีดิทัศน์ การแสดงบนเวที ละครเวที ก็สุดแล้วแต่ทางหน่วยกิจกรรมนั้นๆจะหามา โดยเราจะมีคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัล โดยตัดสินจาก ปัจจัยต่างๆที่กำหนดในกติกา ทั้งนี้ในบริเวณรอบๆเวทีของงานก็จะมีการออกร้านของนิสิต ประชาชนทั่วไปที่เราจะจัดแบ่งพื้นที่ให้


     แต่ที่พิเศษของปีนี้คือ เราจะจัดให้แต่ละหน่วยกิจกรรมประมวลความสำเร็จของกิจกรรมที่ตนจัด ว่าจัดสำเร็จอย่างไร ทำไมถึงสำเร็จ และปัจจัยที่ส่งผลให้สำเร็จนั้นคืออะไร สกัดเป็นแก่นความรู้ออกมา และนำมาติดประกาศในนิทรรศการในส่วนที่หน่วยกิจกรรมของตนรับผิดชอบว่า "นี่นะชมรมของผม จัดกิจกรรมนี้มาประสบความสำเร็จอย่างมาก ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จมี 1.2.3. " ซึ่งความรู้เหล่านี้ทางสภานิสิตก็จะเก็บไว้และจัดให้ตกทอดไปยังผู้นำนิสิตในรุ่นต่อไป


     ที่ผ่านมาเราเคยเห็นแต่การทำ KM ในห้องสี่เหลี่ยม โดยมีคนมากหน้าหลายตามานั่ง ลปรร กัน ในที่เดียวกัน และจบพร้อมกัน แต่ในโครงการนี้ครับ ทางสภานิสิตกำหนดแค่เพียงว่าเราต้องการอะไร ส่วนทางหน่วยกิจกรรมนั้นๆจะไป ลปรร กันบนโต๊ะอาหาร หลังห้องเรียน หน้าร้านขนม หรือทางไหนก็ตามเราไม่สนใจครับ เราสนใจเพียงว่า คุณผ่านโครงการ KM Workshop ที่เราจัดให้ไปแล้ว ดังนั้นคุณน่าจะต้องนำไปใช้จริงได้ เรากำหนด KV ให้คุณไป คุณนำ KA กลับมาให้เรา ส่วนคุณจะไป ลปรร ที่ไหนนั้นตามถนัดของคุณ เพราะ KM จริงๆนั้นไม่ต้องการให้คนมารวมกันเพื่อ ลปรร อย่างเป็นพิธีการ แต่มันควรจะไปอยู่บนโต๊ะอาหาร บนการสนทนา แม้แต่การเดินเล่นในสวน ก็ยังทำได้ ทางสภานิสิตพยายามให้เกิดสิ่งนี้ครับ


     หน่วยกิจกรรมนิสิตนั้นมีด้วยกันหลายประเภทครับ เช่นพวกพัฒนาชนบท สร้างโรงเรียน  พวกแนะแนวกศึกษา ชมรมด้านวิชาการ ชมรมกีฬา ชมรมศาสนา และอื่นๆ ซึ่งปัจจัยในความสำเร็จมันจะต่างกันออกไปครับ

     น่าสนใจนะครับว่า จาก KV ที่เรากำหนดไปและด้วยกระบวนการ KM จะส่งผลให้เกิดแก่นความรู้ออกมามากแค่ไหน การ ลปรร ที่ทำกันแบบเนียนในเนื้อของวิถีชีวิต การกำเนิดของ KA และการนำ KA มาโบกสบัดพร้อมกันใน โครงการ "ปิดโลกกิจกรรม" ซึ่งนะจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในปีการศึกษานี้


     ผลผลิตจากโครงการ KM Workshop ของนิสิตรุ่นแรกในประเทศไทย จะเป็นอย่างไร สภานิสิตในฐานะคนจัดงานจะสามารถดึงความรู้ออกมาได้มากแค่ไหน น่าสนใจนะครับ ผมคิดว่าหากตรงนี้ประสบความสำเร็จ น่าจะเป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัยนเรศวรมากทีเดียว แต่ถ้าหากไม่สำเร็จ ก็คงต้องย้อนกลับมาดูนะครับ ว่าที่ผ่านมาเราพลาดตรงไหน


    ในงานนี้ผมอยากจะเชิญ อ.วิบูลย์ พี่ตูน พี่โอ พี่พัด และ ชาว เคเอ็ม มน. ทุกท่านไปร่วมชมนะครับ อยากให้เห็นด้วยตาตัวเองว่า KM นิสิต สุดท้ายแล้วในปีนี้ที่ลงทุนลงแรงลงไป จะได้ผลงอกงามแค่ไหน หรือจะเป็นแค่ราคาคุย  5 ก.พ. 2550 รู้กันครับ ณ ศิลป์ศาลา (โรงละครกลางแจ้งตรงข้ามตึกซิทคอม)  ผลผลิต KM นิสิตรุ่นแรกของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย สภานิสิต (ตื่นเต้นกับผมหน่อยนะครับ)


   ใครมีอะไรแนะนำผมเกี่ยวกับโครงการนี้ เชิญเลยครับ ลปรร