ปัญหาอย่างหนึ่งในการพูดภาษาอังกฤษ  เมื่อถึงคราวที่จะพูดนั้น  ก็ไม่รู้จะพูดอะไรดี  ชักชวนชาวต่างประเทศพูดไม่ได้เลย  ได้แค่ตอบเขา  ตอบในสิ่งที่เขาอยากจะรู้   อธิบายเป็นคุ้งเป็นแควได้ไปเรื่อยๆ  แต่  ส่วนใหญ่แล้ว  เราจะไม่ค่อยพูดเรื่องอื่นๆ ต่อไป  พูดกันง่ายๆคือ  เราชวนเขาคุย...ไม่เป็น

ปัญหานี้เกิดขึ้นกับครูอ้อยบ่อยมาก  เพราะจะต้องอยู่กับครูจ้างชาวต่างประเทศ  และติดต่อประสานงานกันบ่อยมาก   บางครั้งก็ไม่รู้จะพูดคุยกับเธอเรื่องอะไรดี  และตัวเธอเองก็เกร็ง  ด้วยรู้ว่าเราเป็นใคร

มีอยู่คราวหนึ่ง  ที่มีโอกาสรับประทานอาหารด้วยกันที่โต๊ะอาหาร  ด้วยความเป็นห่วง  และต้องการบริการในเมื่อเธอเป็นคนแปลกหน้า  และเราเป็นเจ้าบ้าน   จึงต้องชักชวนพูดกันบ้าง  แต่ไมใช่พร่ำเพรื่อ  เพราะเป็นโต๊ะอาหาร  ครั้นจะไม่พูดอะไรเลย  ก็ไม่อยากให้เธอเกร็งจนเกินเหตุ

Openings : It sure is.Lunch hour is the busiest time of the day.

เราอาจจะใช้คำพูดว่า  Everything looks delicious. I don't know what to try first. เป็นการเปิดฉากการสนทนาในการรับประทานอาหาร  อาจจะตอบว่า  Me, too.I'm having a great time.

เลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์

at the party ที่งานเลี้ยง  I think it's a great party  หรือ  Try the salmon .It's fantastic.

on the first day of class  วันแรกของการเรียน  I've heard this teacher is very good. หรือ  My older brother really likes her.

at the baseball game ทีสนามเบสบอล  I hope Tigers win today. หรือ  How about your idea.

at the airport  ที่สนามบิน  I can't wait. หรือ How to get to Hawaii.

buying concert tickets ซื้อตั๋วคอนเสิร์ต  this is the newspaper review  .It's excellent. หรือถามความคิดเห็น  How about your opinion?

in a line at the movie  เข้าคิวจะดูหนัง  I hope it's a good movie.

ในสถานการณ์เหล่านี้ เราอาจจะต้องพูดเพื่อการสนทนาราบรื่น  และเป็นกันเอง

ไม่ใช่ถามคำ  ตอบคำ  หรือตอบไม่ได้เลย

ลองดูค่ะ  มันเป็นประสบการณ์ของครูอ้อย  เมื่อพบกับชาวต่างประเทศในลิพท์  จะคุยอะไรดี  เพราะเธอเป็นคนที่เราโปรดมาก  เอ...จะพูดอะไรดี