เมื่อเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด (เมื่อ 10-11 พฤศจิกายน 2561)

เมื่อเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด (เมื่อ 10-11 พฤศจิกายน 2561)

ขอบคุณ GotoKnow ชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิกถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ทั้งจากการทำงานและชีวิตลงบันทึก (Post) ในสมุด (Blog) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่น และเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนเพื่อเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

ที่ให้พื้นที่สำหรับข้าพเจ้า นายพีระพงศ์ วาระเสน ในการถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จากประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์การทำงานส่งเสริมการสหกรณ์มาเป็นเวลา กว่า 30 ปี โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการในโรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กว่า 10 ปี และประสบการณ์จากการบวชและปฏิบัติกรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อปี พ.ศ. 2530 (เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ) จำนวน 1 พรรษา 

พีระพงศ์ วาระเสน
12 พฤศจิกายน  2561

ภาพของผู้เสียสละเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด (ปี 2561 - 2565)

ในภาพเป็นการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง บางท่านทำท่ายกมือเห็นด้วย บางท่านทำท่ามินิฮาร์ท(นิ้วล๊อค)
บางท่านทำท่ากำหมัดต่อสู้ บางท่านงดออกเสียง ทุกท่านแสดงความคิดเห็นออกมาด้วยความจริงใจเพื่อ
พัฒนาสหกรณ์สปน. จก. ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต

ได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด 
(นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร


ท่านประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด 
(นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ฯ

มอบทุน และอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียน
บ้านเขากรวด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตามหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 7 เอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม
(concern for community) 


ขอบคุณบริษัทสหประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด ที่ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาให้
โรงเรียนบ้านเขากรวด ทั้งนี้บริษัทสหประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด มีสหกรณ์ในประเทศไทยทั้ง 7 ประเภท
เป็นผู้ถือหุ้นหนึ่งในจำนวนนั้นคือ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด สมาชิกสหกรณ์สปน. จก. ร่วมแรงร่วมใจกัน กำหนดอนาคตของสหกรณ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ
เพื่อพัฒนาบริการของสหกรณ์ที่ตนเป็นเจ้าของ ผ่านแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์


ท่านรองประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด
บรรยายพิเศษ เพื่อรวมใจ ก่อนการทำแผนกลยุทธ์เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ สอ.สปน.จำกัด เข้าเฟสบุ๊คเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารได้ตามลิงก์นี้

https://www.facebook.com/opm.s...

เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ สอ.สปน.จำกัด เข้าเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารไรด้ตามลิงค์นี้นะคะ

http://www.opm.go.th/opmportal...


เอกสารอิเลคโทรนิคส์ใน GotoKnow  ที่ได้แจกให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ไปอ่านก่อนการจัดทำแผนกลยุทธ์ มีดังนี้ 

20181112092425.docxเอกสารเรื่องการสหกรณ์สำหรับศึกษาก่อนการจัดทำแผน ฯ

                        

1. การสหกรณ์อย่างเข้าใจง่าย

      https://www.gotoknow.org/posts...

  2. อธิบายความ ปรัชญาของการสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ และวิธีการสหกรณ์

       https://www.gotoknow.org/posts...

   3.  วัด กับ สหกรณ์

        https://www.gotoknow.org/posts...

   4.  วิวัฒน์การสหกรณ์ไทย ส่วนที่ 1 พ.ศ.  2457 – 2495

         https://www.gotoknow.org/posts...

    5.  วิวัฒน์การสหกรณ์ไทย ส่วนที่ 2 พ.ศ.  2496 – 2518

          https://www.gotoknow.org/posts...

     6.  วิวัฒน์การสหกรณ์ไทย ส่วนที่ 3 พ.ศ.  2519 – 2556

           https://www.gotoknow.org/posts...

     7.  เมื่อได้เป็นวิทยากรเรื่อง การสหกรณ์ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด

           https://www.gotoknow.org/posts...

     8.  การสหกรณ์ในไทยแลนด์ 4.0 บรรยายให้นิสิต ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           https://www.gotoknow.org/posts...

      9.  เอกสารอีเล็คโทรนิคส์ รายละเอียดคำบรรยายในการสัมมนาประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด

            https://www.gotoknow.org/posts...

       10.  เชื่อมโยงเกษตรทฤษฏีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสหกรณ์ แบบบ้าน ๆ

              https://www.gotoknow.org/posts...

        11. วิธีการสหกรณ์ maximize surplus เพื่อ maximize utility ของสมาชิกโดยรวม

               https://www.gotoknow.org/posts...

         12.  แบ่งปันความรู้เรื่อง สหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะหนองแขม จำกัด

                 https://www.gotoknow.org/posts...

          13. แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ .................................... จำกัด  ระหว่างปี   2562 – 2565  (4 ปี)

                https://www.gotoknow.org/posts...

          14 . หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง จากหนังสือ "การจัดการของสหกรณ์การขาย"
                 โดยสงวน ทิมปาวัฒน์ กรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงสหกรณ์ มิถุนายน 2499
               https://www.gotoknow.org/posts...

          บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasen          ความเห็น (0)

          หมายเลขบันทึก

          657834

          เขียน

          12 Nov 2018 @ 09:26
          ()

          แก้ไข

          20 Nov 2018 @ 11:12
          ()

          สัญญาอนุญาต

          ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
          อ่าน: คลิก