วันนี้มีพระสงฆ์ 300 รูป จากวัดกลาง พระอารามหลวงบุรีรัมย์ นำพระนักศึกษามาเยี่ยมชมมหาชีวาลัยอีสาน สีเหลืองจากจีวรตัดกับสีเขียวของใบไม้ นับเป็นคณะดูงานที่ใหญ่คณะหนึ่งในรอบปีนี้ (เราเคยจัดประชุมเสวนาภาคีปราชญ์ชาวบ้าน มีคนมาร่วมงานนับพัน) แต่นั่นเป็นการแต่งกายหลากหลายสีสรร วันนี้สีเหลืองล้วนๆ ถ้าวิทยากรและครูพี่เลี้ยงใส่เสื้อสีเหลืองเข้าไปอีก คราวนี้ละ..อร่ามเลืองเชียวแหละ ในอดีตพระสงฆ์ท่านจะเดินธุดงส์ แต่พระนักศึกษามีเวลาจำกัดจึงต้องนั่งรถบัสมา 7 คัน อานุภาพKM.แท้ๆที่เราได้ทำบุญช่วงปลายปี งานนี้แจ้งไปที่ไหนใครๆก็มาช่วย ท่านนายกเทศมนตรีขนโต๊ะเก้าอี้มาให้ยืม 50 ชุด ก่อนหน้านี้เรามีประสบการณ์มาแล้วจากพระนิสิตของจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย แต่ไม่มากมายเหมือนวันนี้ หลังจากฉันเพลแล้ว เสียงสวดคงล่องลอยไปไกล พวกเราก็คงสบายใจที่ได้รสพระธรรม ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะเอา KM.ใส่ย่ามให้ท่านได้สักกี่มากน้อย ท่านใดมีประสบการณ์KM.ทางพระพุทธศาสนาบ้างไหมครับ