ทายาทครูพันธ์ กอ ก่อความคิดของดิศกุล

จัดการความรู้สู่ผู้เรียนและชุมชน ประสานงานมุ่งผลขยายพันธมิตร ผลิตสรรสร้างการประชาสัมพันธ์ผลงาน แนะนำจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนทันสมัยใช้ไอซีที

             ความคิดปิ้งไอเดีย ที่ได้จากการประชุมกับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้บริหารกศน.จังหวัด อำเภอ และในส่วนกลาง ผมได้ประมวลความคิดการสร้างทายาทครูฅนพันธ์กอ(หมายถึง กศน.)เป็น Mindmap แต่ยากในการนำไฟล์ขึ้นนำเสนอพยายามแล้วยังไม่สำเร็จจึงแปลงเป็น ไฟล์ Text  ดังนี้

บทบาทของครู ตนพันธุ์กอ

คุณลักษณะ                

  นักจัดการความรู้                 นักประสานงาน                 บุคคลแห่งการเรียนรู้                 คิดริเริ่มสร้างสรรค์                 คิดเป็น                 มีจิตวิญญาณ /อุดมการ                 ภูมิใจในอาชีพ /ภารกิจ                 มีคุณธรรมจริยธรรม                 ใช้   ICT                 ความเป็นนักประชาธิปไตย                 มีความรับผิดชอบ

บทบาท                

  จัดการความรู้สู่ผู้เรียนและชุมชน             

  รู้และเข้าใจภารกิจงานกศนและอัธยาศัย     ศึกษาชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย        จัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ     ออกแบบการจัดการความรู้        ประสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                

  ประสานงานมุ่งผลขยายพันธมิตร                          

  แสวงหา ส่งเสริม สนับสนุนรักษาเครือข่าย/พันธมิตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                 ระดมทรัพยากร การใช้ทรัพยากรร่วมกัน                  ขยายแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน                                 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม      ห้ข้อมูลเพื่อยกยอให้เกียรติเครือข่ายพันธมิตร                

ผลิตสรรสร้างการประชาสัมพันธ์ผลงาน                               

  สรุปผลงานและรายงานต้นสังกัด/สาธารณชน   เผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ          ติดตามผลการเผยแพร่ผลงาน                

แนะนำจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ                               

  แสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร     ศึกษา/ติดตามกลุ่มเป้าหมาย  ใ ช้จิตวิทยาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย     ใช้สื่อหลากหลาย    ให้คำแนะนำดูแลช่วยเหลือผู้เรียน                

  ครบถ้วนทันสมัยใช้ ICT                                

มีความรู้การใช้ไอซีทีขั้นพื้นฐาน     กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ ICTในการเรียนรู้                                 สามารถสืบค้นข้อมูลทาง Intrenet

เงื่อนไขความสำเร็จ               

  ได้ทำงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่                 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง     จัดหาสือเกี่ยวเนื่อง ICT ที่ทันสมัย พอเพียง   ลดความเสี่ยงสร้างความมั่นคง มีความเที่ยงตรงในการประเมินผลงานผ่านระบบคุณธรรม

บนฐานความคิดนี้ หากเราสามารถพัฒนา สร้างครูกศน.พันธ์ใหม่ให้ทำหน้าที่ได้ตามบทบาทดังกล่าวข้างต้น ย่อมหมายถึง กศน.ก็จะเป็นองค์กรที่เข้มแข็งโดยแก่นแท้ของฐานรากจากครูกศน.นั่นเอง

                                                             ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์

                                                                   ๖ ธ.ค.๔๙

 IMG_7243.BMP

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุล

คำสำคัญ (Tags)#ครูกศน.

หมายเลขบันทึก: 65645, เขียน: 07 Dec 2006 @ 00:06 (), แก้ไข: 21 May 2013 @ 08:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

กศน.บางปะกง
IP: xxx.147.77.254
เขียนเมื่อ 
บทบาทของครูตนพันธ์กอ  ที่สำคัญที่ทุกคนควรมี คือจิตสำนึกของการให้บริการ  บริการด้วยใจ มุ่งมั่น และเต็มใจ
นุ่น
IP: xxx.147.77.254
เขียนเมื่อ 

นุ่นว่าจะดีมากเลยค่ะถ้าครูทุกคนให้ความร่วมมือในการพัฒนาตนเองเพราะงานที่ได้ก็จะเร็วขึ้นแล้วก็มีความรู้ใหม่ๆไปสอนนักเรียนให้ทันสมัยด้วย

ทัศนีย์ มีสมบัติ
IP: xxx.147.77.254
เขียนเมื่อ 

หากครูทุกคนพัฒนาตนเองให้ได้อย่างนี้คงเป็นสิ่งที่ดีมากๆๆ  แต่คนเราเกิดมาจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน  คงจะให้ดีครบถ้วนเหมือนกันทุกคนคงเป็นไปได้ยากนะคะ  น้ำ 1 แก้ว  ใส่เกลือที่ละเม็ด  เชื่อค่ะสักวัน น้ำที่จืดจะกลายเป็นน้ำเค็มได้  แล้วเราชาว กศน.ก็ท้อได้แต่อย่าถอยนะคะ  สักวันเราต้องเป็น ครู ตนพันธุ์กอ ที่เข้มแข็ง     " คนมีศาสตร์ มีความรู้ แต่ไม่เข้าใจความจริงของมนุษย์ สังคมและสภาพแวดล้อม ศาสตร์หรือความรู้ก็กลายเป็นศาสตราวุธ สำหรับทิ่มตำทำร้ายและประหัตประหารฆ่าฟันในสงครามแย่งชิงการงานและการหาเงินมาจับจ่าย (อ้างอิงข้อความ  : ประเวศ  วะสี)"

คนนอกโรงเรียน
IP: xxx.113.81.74
เขียนเมื่อ 

กศน.ใช้ชุมชนเป็นฐาน ยึดชาวบ้านเป็นสำคัญ กลยุทธ์สู่การสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีของครูกศน.

1.มองสบตา  แสดงถึงความจริงใจ ไม่มีเลศนัย

2.มอบยิ้มพิมพ์ใจ ต่างประเทศชื่นชมยิ้มสยาม

3.ปราศรัยทักทาย เช่น สวัสดี..มีอะไรให้ช่วยบ้าง...

4.ให้ความสำคัญ ให้เกียรติกัน เคารพนับถือกัน

5.ฉันจำคุณได้ จำคุณได้แม่น เป็นเสน่ห์

6.นิ่งฟังไม่เถียง อย่าขัดคอคน อย่านินทาว่าร้ายกัน

7.หลีกเลี่ยงตำหนิ อย่าต่อว่าต่อขานกัน

8.ผิดยอมแก้ไข ปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้กลุ้ม

9.จริงใจเสมอ ต่อครอบครัว หน่วยงาน องค์กร

ถ้าทำได้ ถือว่าเป็นคนมีเสน่ห์ มีคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคุณลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดครับ . . .แต่สิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ ...จิตวิญญาณ/อุดมการ...ของความเป็นครู....ส่วนเรื่องการใช้ ICT เป็นเรื่องที่ประสบปัญหาในระดับต้นๆเช่นกัน โดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือ.....แต่ไม่ยากเกินความสามารถของผู้บริหารอย่างท่านผอ.ดิศกุลนะครับ ....

ขอบคุณ คุณกศน.บางปะกง คุณทัศนีย์ คุณนุ่น คุณคนนอกโรงเรียน และผอ.นิทัศน์ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
นลินทิพย์ สังข์เจริญ
IP: xxx.147.77.254
เขียนเมื่อ 

  บทบาทของครูตนพันธ์กอ  "ครูต้องมีใจ" รักงาน

รักองค์กร  จริงจัง จริงใจ 

                                       จบ........

                                                    ปลื้มแล้ว

Raysuke
IP: xxx.121.129.61
เขียนเมื่อ 
ผมได้ข้อมูลจากที่ อ.ดิศกุล ได้มาเพยแพร่มากเลยครับ
ลูกศิษย์ รักดี
IP: xxx.147.77.254
เขียนเมื่อ 

เป็นครูต้องเป็นจากใจต้องเสียสละและอดทนในการถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่เป็นครูใจ

samorano
IP: xxx.121.124.182
เขียนเมื่อ 
ข้อมูลน่าสนใจเป็นความรู้ดีครับ
Taiki
IP: xxx.121.124.248
เขียนเมื่อ 
เป็นความรู้ดีครับ ขอให้ อ.ดิศกุล มีผลงานดีๆแบบนี้มาให้ความรู้เรื่อยๆนะครับผมจะแวะมาอ่านบ่อยๆ
sotatee
IP: xxx.123.108.184
เขียนเมื่อ 

 

ความรู้คู่คุณธรรมสอนกันยากสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งเปลี่ยนความคิดยาก  ท่านคิดว่าการเปลี่ยนความคิดควรทำอย่างไร  กรุณายกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ไหมค่ะ รอคำตอบ 

ammy
IP: xxx.123.108.184
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่ส่งบทความดีๆมาให้อ่าน

  • ขอบคุณทุกท่านที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
  • คุณ sotatee ครับ ความรู้คู่คุณธรรมจะปลูกฝังในในตัวผู้ใหญ่จนเป็นพฤติกรรมนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ก็มีวิธีที่ใช้กันอยู่คือทำอย่างไรให้เขาได้ตระหนักในคุณธรรมด้วยตัวเขาเองจึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมครับ ให้เห็นตัวอย่างที่ดี ที่ว่า ตัวอย่างดีมีค่ากว่าคำสอน จะสอนกันคงไม่ได้ แต่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้ และให้เขาสะท้อนความคิดออกมา และให้มีพันธสัญญาประกาศต่อผู้คน ก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันในหลาย ๆ วิธีครับ