KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ  : 219. KM เพื่อพัฒนาสังคม (๔) : จากเรื่องเล่า สู่หนังสั้น สู่ RootTube

         วันที่ ๕ ธค. เป็นวันมงคล     และเป็นวันที่อากาศดีมาก     ผมเฝ้าแต่ครุ่นคิดด้วยความสุขใจ    ว่าเรื่องยิ่งใหญ่ในวงการ KM กำลังจะเกิดขึ้น     แต่จริงๆ แล้ว เรื่องยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดไม่ใช่ KM ประเทศไทย     แต่เป็นเรื่องการสร้างสรรค์สังคมไทย สู่สังคมอุดมปัญญา หรือสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน     ที่ทุกคนในเมืองไทยสร้างความรู้ขึ้นใช้เอง และต่อยอดความรู้ของผู้อื่นเอามาใช้     ทำอย่างนี้จนเป็นกิจวัตร     จนทำให้เกิดสังคมที่ดีงาม และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  

         กล่าวอย่างนี้อาจจะผิด     เพราะจริงๆ แล้ว KM ประเทศไทย ที่เรารอให้ผุดบังเกิดนั้น     ก็คือการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีงาม และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน นั่นเอง

        สคส. เราทำหน้าที่แค่สร้าง "เมล็ดพันธุ์" KM      ต่อไปนี้เราจะต้องหาทางแพร่พันธุ์ KM ออกไปให้กว้างขวางที่สุด และอย่างรวดเร็ว (แต่ไม่ใช่ทำแบบไฟไหม้ฟาง)     หน้าที่นี้จะเป็นของ สจส. นะครับ     โดย ดร. ประพนธ์ จะเป็นแม่ทัพ     งานนี้ต้องการแม่ทัพที่กำลังห้าวหาญและมีเรี่ยวแรงมากครับ      คนแก่เอาไว้คอยหนุน     เราจะทำงานเป็นทีมครับ

        ผมเป็นคนชอบฝัน     ที่ผมเคยฝันๆ ไว้นั้นทำได้สัก ๒ - ๓% ก็เหลือกิน     ในวันมงคลและอากาศดีฝันก็บรรเจิด     ผมฝันเห็น "เรื่องเล่า สู่หนังสั้น สู่ RootTube"  ตามหัวเรื่องของบันทึกนี้

        KM ที่เราทำๆ กันอยู่นั้นเรามี storytelling เป็นเครื่องมือสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรื่องราวของความสำเร็จ ที่มีความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) แฝงอยู่     เราฟังอย่างลึกและรับรู้โดยตรง    รวมทั้งพยายามจดบันทึกเรื่องเล่าออกมาเป็นตัวหนังสือ และสะกัดออกมาเป็น ขุมความรู้ (knowledge assets) เอามาถ่ายทอดต่อ     สำหรับให้คนอื่นได้เอาความรู้ปฏิบัติไปปรับใช้    ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง      โดยมีข้อจำกัดคือ  (๑) พอเป็นตัวหนังสือ เรื่องเล่ามันลดพลังลงไปเยอะ  (๒) มันสื่อไปสู่คนระดับชาวบ้านได้ไม่ค่อยดี และแพร่หลายยาก

        ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ยุค KM ลปรร. ทั่วแผ่นดินไทย      เราจึงต้องมีเครื่องมือบันทึกเรื่องเล่าที่เกือบเหมือนได้ฟังตัวเป็นๆ ของผู้เล่า      วิธีที่ดีคือบันทึกวิดีโอ     แต่ถ้าจะให้ง่ายและราคาถูกก็บันทึกเป็นหนังสั้นด้วยกล้องถ่ายรูปดิจิตอลธรรมดา  หรือกล้องในโทรศัพท์มือถือ     แล้ว upload เข้าไปไว้บนเว็บไซต์ ที่ใช้เทคโนโลยีพิเศษ     เว็บไซต์นี้ ดร. ธวัชชัยไปจดทะเบียนจองชื่อไว้แล้ว ในชื่อ RootTube.com, RootTube.org, RootTube.net จองไว้หมดเลย

        เรามีแผนจะเสนอให้กระทรวง พม. เจรจากับกระทรวง ICT ร่วมมือกันให้บริการ "หนังสั้นของเรื่องเล่า" ในเว็บไซต์ RootTube นี้     โดยทาง สจส. รับเป็นผู้รับผิดชอบดูแลไม่ให้มีการใช้หาเงิน หรือใช้ในทางที่ผิดศีลธรรม     แต่ที่สำคัญคือดูแลให้เว็บไซต์นี้ "มีชีวิต และชีวิตชีวา" เหมือน GotoKnow  

        RootTube ก็จะเป็นอีกอวตารหนึ่งของ GotoKnow ที่เป็น บล็อก ที่เอาหนังสั้นขึ้นได้     ดาว บล็อก ทั้งหลายก็จะสนุกกันสุดเหวี่ยงขึ้นไปอีก    

        ผมพอจะจินตนาการเห็นว่า อ. บีแมน, พี่เล็ก, พี่เม่ย, ดร. โอ๋, อ. แพนด้า, อ. หนึ่ง, ดร. วิบูลย์, อ. มาลินี, ท่านเอื้อปารมี, คุณนิดหน่อย,  เพื่อนร่วมทาง, อ. เจเจ, ดร. ยูมิ, อ. ปภังกร, ดร. วัลลา, คุณภูคา, สิงห์ป่าสัก, คุณเมตตา และคนอื่นๆ อีกมากมาย (ขออภัยเอ่ยถึงไม่ครบคนครับ) จะสนุกกันแค่ไหน

        เป้าหมายที่สำคัญจะขยายสู่เยาวชนครับ    เรามีแผนจะชักชวนเยาวชนให้เที่ยวค้นหาและถ่ายทำเรื่องดีๆ ในสังคม / ชุมชน ออกบอกแก่สังคมวงกว้างครับ     ครูจะช่วยเป็นพื่เลี้ยง    คงต้องฝันต่อในบันทึกใหม่แล้วละครับ    เพราะบันทึกนี้ชักจะยาวเกินไป    และกลายเป็น KM วันละ ๒ คำไปแล้ว     ในวันดี วันศักดิ์สิทธิ์ วันพ่อ ๗๙ พรรษา ฝันของผมบรรเจิดไปไกล    และเป็นฝันที่ให้ความสุข

วิจารณ์ พานิช
๕ ธค. ๔๙