วันก่อนผมได้รับการอบรมจากอาจารย์ผู้สอนท่านหนึ่ง ท่านได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียนไว้หลายอย่างผมสรุปประเด็นออกมาว่า ท่านอาจารย์ ต้องการบอกนิสิตว่า เราเรียนเพื่อมีความรู้ ไม่ได้เรียนเพื่อรอวันจบ เราเรียนเพื่อที่จะเก่ง ไม่ใช่เรียนเพื่อคำว่าปริญาตรี
       ผมรู้จักพี่ผู้หญิงคณะอื่นคนหนึ่งตอนนี้ไปฝึกงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ในความรู้สึกผมผมรู้สึกศรัทธาพี่คนนี้นะครับ เนื่องจากพี่ตนนี้เป็นคนที่อัธยาศัยดี มีน้ำใจ และยังมีความรู้ในศาสตร์ที่ตนเองเรียน ในระดับที่เรียกว่า เก่งมาก ผมชื่นชมพี่เค้า ผมคิดว่า อย่างไรเสียการฝึกงานสำหรับพี่เค้านั้นคงไม่ยากเกินกว่าที่พี่เค้าจะฝ่าฟัน แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ พี่เค้าสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างไม่ลำบากมากนัก
       แต่พี่เค้าฝากข้อคิดหนึ่งมาให้ว่า ถึงพี่เค้าจะฝึกงานรอด แต่ก็มีหลายอย่างที่เค้าพลาดไปเหมือนกัน รายละเอียดบางอย่าง วิชาบางวิชาที่หลงลืม กลับมามีค่าที่นี่ เค้าไม่สามารถใช้ศาสตร์ความรู้ที่เค้าลืมได้ ทำให้งานที่ออกมานั้นไม่ดีเต็มร้อย ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน คะแนนเดียวก็สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ พี่เค้าฝากบอกผมว่า ถ้าจะไปฝึกงานหากจะหวังที่จะไม่ต้องเสียหน้ามหาวิทยาลัยต้องไปแบบเต็มร้อย แต่ถ้าต้องการให้เค้ายอมรับ และรับเราเข้าทำงาน ต้องไปแบบเกินร้อย องค์ความรู้ต้องมี ประสบการณ์ ผลงานต้องมี และมารยาท รวมถึงเรื่องอื่นๆ ต้องเต็มที่ ตรงนี้ถึงจะเป็นของจริง หากทำได้ตำแหน่งงานไม่นานเกินรอ
       กลับมาที่คำสอนของอาจารย์ ท่านบอกว่ารุ่นพี่หลายคนไปแล้วทำถูกส่งกลับ หรือไปฝึกงานแล้วต้องวิ่งกลับมาให้สอนกันใหม่ ถ้าทันก็ดีไป ถ้าไม่ทันก็แย่ ตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนในห้องนั้น นิสิตไม่ค่อยสนใจ เรียนๆลอกๆ เดี๋ยวก็จบ เรียนเพื่อให้จบ ปฏิบัติไม่เป็น เอางานเพื่อนส่ง ขอแค่ผ่านตนเองจะเป็นอย่างไร ก็สบายไว้ก่อน อาจารย์ท่านฝากไว้อีกว่า การกระทำเช่นนี้ถือเป็นความล้มเหลวทางการศึกษา และตัวคนทำเองก็จะล้มเหลวหรืออย่างน้อยถ้าไปได้ ความก้าวหน้าในงานก็จะน้อยไปได้ไม่ถึงไหน
       ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน สะกดคำว่าตั้งใจเรียนให้เป็นและทำให้เป็น เข้าใจความหมายคำๆนี้จริงๆ ไม่ใช่แค่พูดเป็น เรียนให้เป็นและใช้ความรู้ให้เป็น เพื่อใคร เพื่อตัวเราเอง ในอดีตสมัยประถม คุณครูสอนว่าในวัยเด็กหากเราลำบากอดทนขยันตั้งใจเรียนอนาคตจะสบาย แต่ถ้าเรียนๆเล่นๆ จริงๆมันก็จบ แต่อนาคตก็จะลำบาก เพราะการศึกษาเป็นต้นทุนของชีวิต ต้นทุนน้อยผลก็น้อย ด้วยความที่เป็นเด็ก ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเหมือนที่โดนด่า จริงๆผมลืมคำสอนนี้ไปแล้ว จนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาสั่งสอนเรื่องดังกล่าวประจวบกับรุ่นพี่ที่ผมรู้จักเค้าฝากข้อคิดมา เค้าเก่งมากเค้ายังมีจุดต้องแก้ไขมากขนาดนั้น แล้วผมละผมกลับมาคิดถึงตัวเอง เราคาดหวังกับตัวเองได้มากแค่ไหน คำสอนในอดีตก็คิดขึ้นมาได้
ในฐานะนิสิตเราทำอะไรอยู่ แล้วคุณละทำอะไรอยู่ เรียนรอวันเรียนจบ หรือเรียนรออำนาจความรู้
อนาคตสร้างได้ด้วย หนึ่งสมอง สองมือของเรา   ท่านสร้างมันด้วยอะไร
ขอบคุณสำหรับคำสอนของอาจารย์ทุกท่านที่ต้องการให้ศิษย์ได้ดี


Link to My Spaces Click เพื่ออ่านบทความอื่นๆ