ผู้เขียนชอบดูการถ่ายภาพของแต่ละคน หลายคนมีเทคนิคการถ่ายภาพที่ไม่เหมือนกัน ผมเป็นคนที่ถ่ายรูปได้เร็ว แต่มีข้อเสียคือได้รูปไม่ค่อยชัดเท่าไร  มืออาชีพน่าจะเป็นอาจารย์ ดร . หนึ่ง ที่เป็น IT man แต่ไม่แน่นะมาดูรูปการถ่ายภาพกันดีกว่า    

<table border="0" style="width: 442px; height: 148px; background-color: #66ccff; border-width: 0px; border-color: #ff00ff"><tbody>

 

           อาจารย์ Beeman

</tbody></table></span>    <table border="0" style="width: 443px; height: 70px; background-color: #66ccff; border-width: 0px; border-color: #ff33ff"><tbody>

 

 อาจารย์ Panda

</tbody></table></span>    <table border="0" style="width: 421px; height: 83px; background-color: #66ccff; border-width: 0px; border-color: #ff66ff"><tbody>

 

                Who? 

</tbody></table>

    

</span></span><p align="justify">  รูปสุดท้ายไม่เฉลย แต่อยากถามว่าใคร? (ใจดีมาก ) แล้วจะรีบเฉลย ยังไม่บอกเจ้าของเลย จะถูกเอ็ดไหมครับ แต่ย้ำว่าพี่เขาเก่ง มาดมั่น และใจดีมาก</p>