Blogร้าง (๒)

JJ
ทีมงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาเสริมสร้างเครื่องมือสร้างเครือข่าย สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม

ชาวเลือดสีอิฐ จิตศรีนครินทร์ วิ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

 บ่ายวันจันทร์ก่อนวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ผศ.นพ.สุรพล วีระศิริ ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการความรู้ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ M2M กับ JJ เพื่อขอแรงชาวศูนย์บริการวิชาการไปร่วมสร้างเสริม ทีมงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อติดเครื่องมือสร้างเครือข่าย สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ให้กับคณะแพทยศาสตร์ เป็นรุ่นที่ ๓ โดยจะมีการทำความเข้าใจกับพี่ๆน้องชาวคณะแพทยศาสตร์ เช่นที่เคยกระทำ คือ ไม่ให้Blogร้างและเสริมสร้างความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้สมัครใช้ Blog เป็น เครื่องมือเสริม KM (คลิก)

 กำหนดการทำความเข้าใจ ในการฝึกเป็นคุณลิขิต นิมิตรสู่เป้าหมาย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยจะเป็นวัน พุธที่ ๑๓ ธันวาคม เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่คณะแพทยศาสตร์ และ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ โดยท่านธวัช แตงโม พี่เอื้อง และ คุณน้องจะไปทำกิจกรรม Action Learning ถ่ายทอด GotoKnow ให้อีก ๒ รุ่นในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

 พวกเราติดตามการจัดการความรู้ใน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ที่นี่ ครับ http://kmmed.kku.ac.th/

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)