สมานฉันท์ ::Fraternity::

แม้เราแตกต่าง การทำงานคู่ขนาน ทำให้เรา รักกันฉันพี่น้อง เพราะเราคือคนไทยด้วยกัน!

            ชมรมมุสลิม ชมรมพุทธศาตร์ หรือชมรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยของเรา ทำให้เราได้รับรู้ว่า ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ป้าหมายหลักที่ต้องนำมาใช้ร่วมกัน คือเหตุผลของพวกเรา Multi Culture พหุวัฒนธรรม ทำให้พวกเราพบเจอความแตกต่าง ที่แฝงอยู่ในทัศนคติของแต่ละคน เมื่อมองดูภายนอกแล้วเราก็เหมือนกัน หน้าตา ผิวพรรณ แม้ภาษาในละแวกนี้ แตกต่างกันอยู่บ้างก็ตาม แต่เราสื่อสารกันเข้า และการเรียนรู้จึงเกิดขึ้น เราแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สิ่งที่พบเจอ นำมาพูดคุย และเรียกร้องสู่ความถูกต้อง  คำว่า “สมานฉันท์”ในชื่อของคณะกรรมการชุดนี้ คงต้องการให้มีความหมายในเชิงภาษาอังกฤษ คือคำว่า Harmony , Fraternityซึ่งแปลว่า ความกลมกลืน ความปรองดอง และความสามัคคี
       
       ก็เช่นเดียวกันอีก ความกลมกลืนหรือความปรองดองหรือความสามัคคีจะเป็นจริงขึ้นได้ ต้องมาจากท่าทีและความประพฤติของทั้งทุกฝ่าย จึงจะเกิดความสมานฉันท์ที่แท้จริง
       
       อนึ่ง คำว่า “สมานฉันท์” ในทีนี้ยังมีความหมายต่อไปอีกว่า จะไม่ใช้ความรุนแรง ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทางศาสนา เชื้อชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรงกันข้ามจะใช้หลักอหิงสาหรือ non-violenceในการแก้ปัญหาดังกล่าว
       
       แต่หลักอหิงสาจะเป็นจริงได้ในโลกของความเป็นจริง ก็ต่อเมื่อเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งฝ่าย
       ตรงข้ามต้องหยุดหรือบรรเทาความรุนแรงลงเหมือนกัน เพราะตามความเป็นจริง คงไม่มีใครสามารถอดกลั้นตั้งอยู่ในหลักอหิงสาได้ตลอดไปเป็นแน่


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวลา..นาฬิกา แตกต่าง..แต่เติมเต็มความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#fraternity

หมายเลขบันทึก

65129

เขียน

04 Dec 2006 @ 14:07
()

แก้ไข

20 Jun 2012 @ 13:04
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก