สมานฉันท์ ::Fraternity::

  ติดต่อ

  แม้เราแตกต่าง การทำงานคู่ขนาน ทำให้เรา รักกันฉันพี่น้อง เพราะเราคือคนไทยด้วยกัน!  

            ชมรมมุสลิม ชมรมพุทธศาตร์ หรือชมรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยของเรา ทำให้เราได้รับรู้ว่า ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ป้าหมายหลักที่ต้องนำมาใช้ร่วมกัน คือเหตุผลของพวกเรา Multi Culture พหุวัฒนธรรม ทำให้พวกเราพบเจอความแตกต่าง ที่แฝงอยู่ในทัศนคติของแต่ละคน เมื่อมองดูภายนอกแล้วเราก็เหมือนกัน หน้าตา ผิวพรรณ แม้ภาษาในละแวกนี้ แตกต่างกันอยู่บ้างก็ตาม แต่เราสื่อสารกันเข้า และการเรียนรู้จึงเกิดขึ้น เราแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สิ่งที่พบเจอ นำมาพูดคุย และเรียกร้องสู่ความถูกต้อง  คำว่า “สมานฉันท์”ในชื่อของคณะกรรมการชุดนี้ คงต้องการให้มีความหมายในเชิงภาษาอังกฤษ คือคำว่า Harmony , Fraternityซึ่งแปลว่า ความกลมกลืน ความปรองดอง และความสามัคคี
       
       ก็เช่นเดียวกันอีก ความกลมกลืนหรือความปรองดองหรือความสามัคคีจะเป็นจริงขึ้นได้ ต้องมาจากท่าทีและความประพฤติของทั้งทุกฝ่าย จึงจะเกิดความสมานฉันท์ที่แท้จริง
       
       อนึ่ง คำว่า “สมานฉันท์” ในทีนี้ยังมีความหมายต่อไปอีกว่า จะไม่ใช้ความรุนแรง ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทางศาสนา เชื้อชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรงกันข้ามจะใช้หลักอหิงสาหรือ non-violenceในการแก้ปัญหาดังกล่าว
       
       แต่หลักอหิงสาจะเป็นจริงได้ในโลกของความเป็นจริง ก็ต่อเมื่อเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งฝ่าย
       ตรงข้ามต้องหยุดหรือบรรเทาความรุนแรงลงเหมือนกัน เพราะตามความเป็นจริง คงไม่มีใครสามารถอดกลั้นตั้งอยู่ในหลักอหิงสาได้ตลอดไปเป็นแน่


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวลา..นาฬิกา แตกต่าง..แต่เติมเต็ม

หมายเลขบันทึก: 65129, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 13:04:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #fraternity

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)