เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองอริยะ  ที่สระบุรี ซึ่งก็ขอขอบคุณอาจารย์วรินทร์ที่พาไปและช่วยเป็นธุระในการติดต่อไปที่ศูนย์ 

ตอนเย็นมีหลวงพี่สมหวังนำสวดวัตรเย็น และสอนธรรมะ  หลวงพี่ได้พูดถึงอบายมุข 6 ซึ่งได้แก่สิ่งต่าง ๆ ที่จะพาชีวิตเราลำบากหรือไปในทางที่ไม่ดี  ได้แก่

1. ดื่มเหล้าเมายา  (ประเทศไทยติดอันดับใน 10 อันดับแรกของการดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดในโลก)

2. ติดการพนัน (คนไทย 30 ล้านคนซื้อหวย)

3. คบคนชั่วเป็นมิตร

4. เที่ยวกลางคืน

5. ชอบเที่ยวดูการละเล่น  (หนัง ละคร เพลง เกม)

6. เกียจคร้าน

 

เว็บอ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82