การสร้างธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ต

เป็นการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มากในปัจจุบัน

เป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน

เป็นวิชาที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เป็นการขายสินค้าผ่านทางคอมพิวเตอร์ สามารถสั่งซื้อได้จริง

ไม่ต้องไปเดินซื้อของในห้องสรรพสินค้า

ให้เสียเวลาอีกต่อไป......