เคยมีใครคนนึงบอกว่า ความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตา ฐานะ การศึกษา แค่เข้าใจกันก็เพียงพอ ผู้ชายบอกว่าไม่อยากได้แฟนสวย แต่ขอให้เป็นคนน่ารัก ผู้หญิงก็บอกว่าไม่อยากได้แฟนหล่อขอแค่เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ แต่พูดไปพูดมาสุดท้ายคนที่หน้าตาดีก็ยังเป็นชนวนเหตุของการแย่งชิงอยู่ดี แล้วก็ปล่อยให้คนหน้าตาบ้านๆ...รอเก้ออีกตามเคย