QAกับงานประจำ : 24. คณบดีพบภาควิชากายภาพบำบัด

บอย สหเวช

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ช่วงตอนบ่ายสอง คณบดีได้พบภาควิชากายภาพบำบัด ซึ่งเป็นหน่วยงานสุดท้ายสำหรับกิจกรรมคณบดีพบหน่วยงาน

    คณาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัดที่เข้าร่วมมี อาจารย์โอปอร์ , อาจารย์กนกวรรณ , อาจารย์วีระพงษ์ และอาจารย์มัทนา ทางภาควิชาได้จัดเตรียมน้ำส้มไว้ให้ทานอย่างชื่นใจครับ

     ประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกัน มีดังนี้ครับ

 • การปฏิบัติงาน / เจ้าหน้าที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ
  (ประเด็นนี้วันนี้คณบดีได้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วครับ)
 • การต่อสาย LAN / กำจัดไวรัส
 • โครงการที่ร่วมกับเทศบาล / MT , CVT , PT / คลินิค 4 มุมเมืองเทศบาล / อ.มัทนาประสานอีกครั้ง
 • การปฏิบัติงาน / พนักงานทำความสะอาด
 • งบจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มี / ติดตาม
  (มอบคุณดาวรุ่งแล้วครับ)
 • ห้องซาวน่า / area ไม่เป็นส่วนตัว / การประชาสัมพันธ์
 • นิสิตกายภาพรุ่น 1 / สนใจสมัครอาจารย์
 • แหล่งทุน / ทุน UDC / ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ / ตามคิว / ความพร้อม

  คณบดีฝากให้ช่วยเตรียมนัดพบรองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีด้วย
  ยังไม่ลงตัวในเรื่องวัน


                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                           4 ธ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#qaกับงานประจำ#ดัชนีที่7.5-50#คณบดีพบหน่วยงาน

หมายเลขบันทึก: 65143, เขียน: 04 Dec 2006 @ 14:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ส่งการบ้านค่ะ 

 • การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์ฯ ขอให้มาทำงานเช้า ตรงเวลามากขึ้น  และให้มีบุคลากรทดแทนทันทีกรณีผู้อยู่ประจำต้องลา
 • ให้คุณรวิศกุล โทรแจ้งแก่คุณสุพรรษาโดยตรงกรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาทำงานได้ โดยกำหนดให้คุณสุพรรษา เป็นบุคลากรทดแทนทันที และให้คุณสุพรรษาย้ายจากงานการเงิน มาอยู่ที่งานพัสดุด้วย
 • ห้องปฏิบัติการ+บรรยายของ สาขากายภาพ ด้านหนึ่ง ไม่มีสาย LAN เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประกอบการสอนจึงมีไวรัสมาก
 • ให้งาน IT ต่อสาย LAN เข้าเครื่อง comp เพื่อให้ Program anti virus  สามารถ update ข้อมูลการกำจัดไวรัสตัวใหม่ๆ ได้
 • พนักงานทำความสะอาด บกพร่องมาก
 • เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้ว
 • ห้องซาวน่า ยังไม่มีผู้ใช้บริการ
 • มอบผู้ช่วยคณบดี  โหมประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
 • นิสิตกายภาพรุ่น 1 กำลังจะจบโท สนใจสมัครอาจารย์
 • ให้ภาควิชากลั่นกรองกันมาก่อน และพิจารณาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยด้วย แล้วส่งมายังคณะ
 • แหล่งทุนสำหรับพัฒนาอาจารย์
 • ตามคิว / ความพร้อม