เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ช่วงตอนบ่ายสอง คณบดีได้พบภาควิชากายภาพบำบัด ซึ่งเป็นหน่วยงานสุดท้ายสำหรับกิจกรรมคณบดีพบหน่วยงาน

    คณาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัดที่เข้าร่วมมี อาจารย์โอปอร์ , อาจารย์กนกวรรณ , อาจารย์วีระพงษ์ และอาจารย์มัทนา ทางภาควิชาได้จัดเตรียมน้ำส้มไว้ให้ทานอย่างชื่นใจครับ

     ประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกัน มีดังนี้ครับ

 • การปฏิบัติงาน / เจ้าหน้าที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ
  (ประเด็นนี้วันนี้คณบดีได้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วครับ)
 • การต่อสาย LAN / กำจัดไวรัส
 • โครงการที่ร่วมกับเทศบาล / MT , CVT , PT / คลินิค 4 มุมเมืองเทศบาล / อ.มัทนาประสานอีกครั้ง
 • การปฏิบัติงาน / พนักงานทำความสะอาด
 • งบจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มี / ติดตาม
  (มอบคุณดาวรุ่งแล้วครับ)
 • ห้องซาวน่า / area ไม่เป็นส่วนตัว / การประชาสัมพันธ์
 • นิสิตกายภาพรุ่น 1 / สนใจสมัครอาจารย์
 • แหล่งทุน / ทุน UDC / ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ / ตามคิว / ความพร้อม

  คณบดีฝากให้ช่วยเตรียมนัดพบรองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีด้วย
  ยังไม่ลงตัวในเรื่องวัน


                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                           4 ธ.ค. 49