วันนี้ทีมงานเราได้รับการประสานงานจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้ติดตามผู้ป่วย  3  รายที่ญาติมาพบแพทย์เพื่อขอให้รับรองความพิการ  แพทย์ไม่ได้พบผู้ป่วยเลยไม่แน่ใจว่าจะรับรองความพิการประเภทใดดี  จึงอยากให้ทีมงานไปดูให้ที่บ้านซึ่งเราพยาบาลศูนย์เยี่ยมบ้านก็พร้อมเสมอที่จะปฏิบัติการเฉพาะกิจ  เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตามสมควรที่จะต้องได้             ทีมงานเราประสานรถ  เตรียมคน  เตรียมข้อมูลไปพร้อมกล้องถ่ายรูปด้วยความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉง  ยามใดที่โอกาสได้ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันช่างน่าปราบปลื้มเสียเหลือเกินอย่างน้อยครั้งนี้ผู้พิการ  3  รายที่ถูกทอดทิ้งมานานอยู่นอกเขตเทศบาลอีกต่างหากก็จะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญได้รับอุปกรณ์ตามมาอีกระดับหนึ่ง  ผู้พิการทางกายทั้งหลายเขาไม่ได้พิการใจด้วยหรอกนะ  ความต้องการการช่วยเหลือยังไม่เคยจางหายไปจากใจของผู้พิการเลย  ศูนย์เยี่ยมบ้านเราก็เช่นกันเคยสร้างความตระหนักให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  สนใจผู้พิการอย่างที่ผ่านมาแล้ว  ตั้งแต่เริ่มทำ  โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  ทีมงานของเราก็ยังไม่เคยทอดทิ้งกิจกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับผู้พิการเลย            

ดูแลแต่แรกทุกเรื่อง          ดูแลต่อเนื่องถึงบ้าน            

ไม่เว้นแม้แต่ผู้พิการ           บริการผสมผสานอย่างองค์รวม