อบรม PLC ครูกลุ่มเบญพาด อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี


กระบวนการอบรม PLC โดยใช้ Active learning สำหรับครู

วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ผู้เขียนมีโอกาสได้รับใช้บ้านเกิดที่กาญจนบุรีมาจัดกิจกรรมอบรม PLC ครูกลุ่มเบญพาด อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนที่จะอบรมครูแวะไปดูโบสถ์มหาอุด สมัยอยุธยา เป็นโบสถ์ที่ไม่มีหน้าต่างเหมือนกับโบสถ์ที่อำเภอเลาขวัญและที่อยุธยา เข้าใจว่าเป็นเส้นทางเดินทัพเก่า  เอาภาพมาให้ดูก่อน

หนังสืออาจารย์หมอวิจารณ์ พานิชได้สรุปงานวิจัยที่สอดคล้องกับการศึกษาและ PLC ดังนี้

 1.   Teacher estimates of achievement  ซึ่งหมายถึงการที่ครูคาดการณ์ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนเป็นรายคน

2.       Collective teacher efficacy  ข้อนี้ผมว่าสำคัญมาก   แต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำอธิบายของ Shuan Killian   ผมมองว่านี่คือเรื่อง PLC  ที่ครูร่วมกันเรียนรู้เพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน  

3.       Self reported grades   หมายถึงการที่นักเรียนรู้ว่าผลการเรียนรู้ที่ดีเป็นอย่างไร   และรู้ว่าตนเองควรได้เกรดอะไร

4.       Piagetian levels   ข้อนี้ผมก็ตีความต่างจาก Shuam Killian อีก   ดดยผมตีความว่า ครูจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามระดับพัฒนาการของเด็ก ซึ่ง Piaget บอกว่ามี ๔ ระดับ อานได้ ที่นี่

5.       Conceptual change programs   เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการช่วยแก้ความเข้าใจผิดๆ ของนักเรียน   หัวข้อบ่งไปทางที่ว่ามีโปรแกรมช่วยแก้ไขนักเรียนที่เข้าใจผิด   แต่ในบันทึกชุด ศาสตร์และศิลป์ของการสอน บอกว่าครูต้องบูรณาการการแก้ไขความรู้ผิดๆ ไปในการสอนตามปกติ ดัง บันทึกนี้

6.       Response to intervention  ซึ่งหมายถึงการมีระบบช่วยเหลือนักเรียนที่มีความยากลำบาก ในการเรียนบางหน่วยเรียนรู้   ดังที่ผมเคยเล่าระบบการศึกษาพิเศษของประเทศฟินแลนด์ ที่นี่

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/630754

เครื่องมือช่วยสำหรับ Professional Learning Community (PLC)

1. ทักษะการฟัง ใช้การฟังแบบลุ่มลึก(deep listening) ฟังแบบไม่ตัดสินใจอะไรไปก่อน

2. เรื่องเล่าเร้าพลัง โดยเล่าเรื่องที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี(Best practice) ของการเรียนการสอนหรือการทำงานนั้นๆ 3.การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

4. Before Action Review ( BAR) การตั้งความหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไร ได้แก้ไขปัญหาอะไร และ After Action Review (AAR) คือเมื่อตั้งความหลังเอาไว้หลังแก้ไขปัญหาแล้วได้ตามหวังหรือไม่อะไรเป็นปัญหา มีแนวทางแก้ไขต่อไปอย่างไรในอนาคต

5.ระดับการพัฒนาระดับของนักเรียน ว่านักเรียนพัฒนาไปอย่างไร

6. ICT โดยอาจใช้เป็นนวัตกรรมหรือใช้เผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก ผู้เขียนแนะนำ www.gotoknow.org สมาชิกบางท่านอาจใช้ line หรือ facebook

อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/628028

ครูทำกิจกรรมการฟังอย่างลุ่มลึก(deep listening) และนำเสนอข้อตกลงของโรงเรียนว่าจะทำอะไรบ้างเพื่อพัฒนานักเรียนและพัฒนาระบบการเรียนการสอนของครู

กิจกรรม PLC จะทำให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และ สามารถนำเอาไปพัฒนาการเรียนการสอนของครูได้  ครูจะต้องไปวางแผนกันทำ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป...

หมายเลขบันทึก: 630817เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2017 08:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 07:37 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (2)

"เข้าใจว่าเป็นเส้นทางเดินทัพเก่า"

ไม่มีที่ใดปราศจากเรื่องเล่าและตำนาน

...........................

ใช่ครับคุณแผ่นดิน

ทุกๆที่มีเรื่องเล่า มีตำนาน ขึ้นอยู่ว่าเราจะหาพบไหม

ขอบคุณมากๆครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี