5 ก.ค. 2560 ช่วยกันคิดเเละออกเเบบการทำTimeline

7.00 น. อาบเเต่งตัว

7.30 น. รับประทานอาหารเช้า

7.00 น. ออกเดินทางไปศูนย์ฝึก

8.20 น. ถึงศูนย์ฝึก

9.00 น. ปรึกษาเเละช่วยกันออกเเบบTimeline

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.45 น. ออกไปซื้อกระดาษเเละอุปกรณ์ที่จะทำTimeline


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)