​การศึกษาพิเศษแนวฟินแลนด์


หนังสือ ปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ บทเรียนแนวใหม่จากฟินแลนด์` ซึ่งแปลจากหนังสือ Finnish Lessons 2.0 โดย Pasi Sahlberg ผู้มีชื่อเสียงก้องโลก หน้า ๓๑ - ๓๒ บอกเราว่า ฟินแลนด์ตีความ “การศึกษาพิเศษ” แตกต่างจากประเทศอื่น


ประเทศไทยตีความตามอเมริกา ว่าหมายถึงการศึกษาสำหรับเด็กไม่ปกติ อาจไม่ปกติด้านบวกคือมีความสามารถพิเศษบางด้านหรือหลายด้าน และอาจไม่ปกติด้านลบ คือมีความยากลำบากในการเรียน


แต่ฟินแลนด์ตีความว่า เป็นการจัดการเรียนรู้แก่เด็กที่บางช่วง บางเรื่อง เรียนไม่ทันเพื่อน ผมเคยได้รับทราบตอนไปเยือนฟินแลนด์บอกว่า ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนฟินแลนด์เคยเข้ารับการช่วยเหลือจากระบบการศึกษาพิเศษ อ่านได้ ที่นี่


ในหนังสือปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ บทเรียนแนวใหม่จากฟินแลนด์ หน้า ๗๐ ก็ระบุว่า “เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กฟินแลนด์ที่จบการศึกษาภาคบังคับตอนอายุ ๑๖ ปี เคยผ่านการศึกษาพิเศษ เคยเข้ารับความช่วยเหลือที่จัดให้เฉพาะบุคคล หรือรับคำแนะแนวเป็นรายบุคคล ระหว่างศึกษาที่โรงเรียน”


ในหนังสือหน้า ๑๕๗ ระบุว่าในทุกโรงเรียนของฟินแลนด์ต้องมีครูการศึกษาพิเศษ พร้อมผู้ช่วยสอน เพราะเขานิยามการศึกษาพิเศษว่า เป็นการศึกษาที่จัดสำหรับเด็กทุกคน โดยมีสมมติฐานว่า มนุษย์ทุกคนในบางช่วงชีวิต หรือในบางเรื่อง ต้องการแรงสนับสนุนหรือความช่วยเหลือ เพื่อให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้


เขาบอกว่า การศึกษาพิเศษของฟินแลนด์ต่างจากของประเทศอื่น ๓ ประการ คือ


  • นิยาม ของฟินแลนด์ การศึกษาพิเศษเกี่ยวข้องกับปัญหาในการเรียนรู้เป็นหลัก
  • ในฟินแลนด์ ความต้องการพิเศษของนักเรียนจะได้รับการระบุและแก้ไขโดยเร็วที่สุด ยิ่งกว่านั้น ยังเน้นที่การป้องกันก่อนเกิดปัญหา
  • ตั้งแต่ปีการศึกษา 2511 เป็นต้นมา การศึกษาพิเศษเรียกว่า การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning and Schooling Support) และนักเรียนการศึกษาพิเศษได้เข้าเรียนในห้องเรียนปกติมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ต่อไปเรื่อยๆ จะได้ตระหนักว่า ระบบการศึกษาพิเศษ/ช่วยเหลือพิเศษ เป็นตัวทดแทนการตกซ้ำชั้น ซึ่งจะมีผลให้ระบบการศึกษาของฟินแลนด์อยู่ในสภาพ “ลงทุนน้อย ได้ผลมาก” คือฟินแลนด์ลงทุนด้านการศึกษาร้อยละ ๖.๔ ของจีดีพี สหรัฐอเมริกาลงทุนร้อยละ ๖.๙ แต่ผลต่ำกว่าฟินแลนด์มาก ไทยลงทุนร้อยละ ๖.๔ คุณภาพต่ำ () คือลงทุนมาก ได้ผลน้อย และมีกลิ่นไม่สะอาดในเรื่องคอร์รัปชั่นอยู่ในจุดต่างๆ ด้วย ทำให้ยิ่งยากต่อการพัฒนาคุณธรรมแก่เยาวชนวิจารณ์ พานิช

๒ มี.ค. ๖๐

บนเครื่องบินไทยสมายส์ ไปอุดรธานี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

626712

เขียน

30 Mar 2017 @ 23:01
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 3, อ่าน: คลิก