ภูมิปัญญาในชีวิต 4

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ในช่วงปลายของยุคที่หนึ่งนั้นสังคมมนุษย์เริ่มมีนักคิดนักปรัชญาได้ก่อตั้งสำนักขึ้นมามีลูกศิษย์ติดตามถามเอาความรู้มากขึ้นแล้วมีผู้เชื่อถือหวังพึ่งเจ้าสำนักนั้น แนวคิดที่มนุษย์หวังพึ่งเทพเจ้าเริ่มสั่นคอนไม่มั่นคงอีกต่อไปเพราะเริ่มมีผู้คนหันไปให้ความสำคัญแก่เจ้าสำนักผู้วิเศษต่าง ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ยังเคารพนับถือธรรมชาตินับถือเทพเจ้าไม่มีนะเพราะส่วนหนึ่งยังคงยึดมั่นอยู่กับแนวคิดเดิม ๆ ยังเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่อย่างนั้น

ยุคที่ 2 เป็นยุคศาสนา ดังได้กล่าวมาแล้วว่ามวลมนุษย์เริ่มหันมาให้ความสนใจในคำสอนของเจ้าสำนักต่าง ๆ มากขึ้น คำสอนของเจ้าสำนักต่างให้ความหวังแก่การดำรงชีวิตที่ดี มนุษย์จึงยอมตนเป็นศิษย์ให้ความเคารพนับถือจึงกลายมาเป็นคำสอนของศาสนาต่าง ๆ โดยผู้นับถือต่างมีความรักหวงแหนในศาสนาของตนยึดมั่นในคำสอนของเจ้าสำนักหรือศาสดาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว แต่อย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์ศาสนาต่างก็ได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศาสนาอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางความเชื่อจึงก่อเกิดสงครามศาสนาขึ้นดังกรณีสงครามครูเสดที่ศาสนิกของสองศาสนาต่างก็บุกทำลายล้างกันและกันนานกว่า 400 ปีมีจำนวนผู้ตายในสงครามศาสนานี้มากกว่า 10 ล้านคน

จากการปะทะก่อเกิดสงครามศาสนาระหว่างศาสนิกของศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามดังกล่าวนั้นส่งผลให้มนุษย์ที่หวังพึ่งศาสนาแต่กับมาทำสงครามสู้รบกันอย่างนี้ทำให้มวลมนุษย์จำนวนมากเบื่อศาสนาเลิกให้ความสนใจหันไปสู่ที่พึ่งอื่นอันเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเขามีความสุขมีความสงบอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขความสบายอันเป็นจุดเปลี่ยนที่เข้าสู่ยุคใหม่อันเป็นความหวังใหม่ของมวลมนุษย์

ยุคที่ 3 เป็นยุควิทยาศาสตร์ อันเนื่องมาจากผู้คนชาวโลกบางส่วนเริ่มมองหาความหวังใหม่เพื่อจะเป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิตไม่ใช่มานับถือศาสนาแล้วถูกเกณฑ์ให้ออกรบสู้กันกับข้าศึกที่มีความเชื่อต่างจากตน การเกิดมาในยุคใหม่นี้เริ่มมาชัดเจนเมื่อชายคนหนึ่งไปนอนใต้ต้นแอบเปิ้ลแล้วผลมันหล่นลงมาพอดีได้เกิดมุมคิดถึงแรงโน้มถ่วงของโลก กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้ผู้คนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มีชีวิตโดยอาศัยวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องนำทางชีวิตในยุคนี้ชาวโลกมีความเป็นอยู่แบบก้าวกระโดดมากมีผู้คิดค้นเรื่องไฟฟ้า รถไฟ โทรเลข เรือเดินทะเลมหาสมุทรและ เรือเหาะมีวิทยาการอันทันสมัยมากทำให้ผู้คนหวังพึ่งวิทยาศาสตร์ แต่แล้วยุควิทยาศาสตร์มาดีแตกตอนที่มนุษย์บางคนเกิดมีความโลภอยากได้ทุกสิ่งเอาไว้ครอบครองจึงต้องมีการช่วงชิงแก่งแย่งกันทำให้เกิดความขัดแย้งกันใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลิตอาวุธร้ายแรงถล่มกันกลายมาเป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 และที่ 2 และผลของสงครามทำให้มวลมนุษย์ล้มตายมากกว่ายุคสงครามครูเสดอีกหลายร้อยเท่า ทำให้ผู้คนเริ่มแสวงหาที่พึ่งใหม่เพื่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของตนแล.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (2)

-สวัสดีครับอาจารย์

-เก็บภาพประสบการณ์ชีวิตมาฝากครับ

-ภูมิปัญญาที่ทอดต่อมายังคนรุ่นหลังครับ

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอนเป็นเด็กก็เคยใช้สิ่งนี้อยู่ครับจำได้ว่าใช้ยิงนกจับกิ่งไผ่

ขอบคุณครับ