ไปกราบศพ...พี่ใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ผู้เขียนและน้องๆ ได้แก่ อจ.ดร.ขจิต, อร.ดร.ป๊อบ, อจ.แอน จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจรย์ พร มาไกลมากๆ จากจังหวัด กำแพงเพชร ... มาเจอกันที่วัดโสมนัสวรวิหาร ... เราได้เข้าไปกราบเคารพศพพี่ใหญ่...พี่นงนาท สนธิสุวรรณ ได้ไปฟังการสวดพระอภิธรรม คืนสุดท้าย...และได้ไปร่วมพิธีเก็บศพพี่ใหญ่ ... เพื่องานพระราชทานเพลิงศพ...ซึ่งจะมีกำหนดขึ้นภายหลังนะคะ

“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”


(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส:

กฤษณาสอนน้องคำฉันท์)


ขอบคุณค่ะ

2 เมษายน 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ผอ. ชยันต์ ค่ะ