ศึกษาภาพรวมการจัดงานประจำปีของศาลเจ้าจีน ซอยตรอกโรงธูป ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม (ครั้งที่ 5)

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา: กลุ่มการจัดการศาลเจ้าซำซัวก๊กอ้วง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศึกษาภาพรวมการจัดงานประจำปีของศาลเจ้าจีน ซอยตรอกโรงธูป ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

สวัสดีค่ะ/ครับ จากที่พวกเราห่างหายกันไปนานในครั้งนี้พวกเราจะมานำเสนอภาพบรรยากาศและการเตรียมงานประจำปี 2560 ของศาลเจ้าจีน ซำซัวก๊กอ๊วง ซอยตรอกโรงธูป ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม สำหรับวันนี้พวกเราได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและภาพการเตรียมงานที่แสนจะเป็นกันเอง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบพี่แบบน้อง อบอุ่นสนุกสนาน ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกันอย่างสนิทสนมในวันนี้ค่ะ วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นวันเริ่มงานวันแรกกมีการไหว้บูชาเทพเจ้าภายในศาล รวมไปถึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในงาน อาทิเช่น โต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ จัดสถานที่ และในวันนี้ช่วงกลางคืนจะมีการแสดงอุปรากรจีนหรืองิ้ว ที่เรารู้จักกันนั่นเอง


ภาพการเตรียมสถานที่สำหรับบจัดงานประจำปีในช่วงเช้า (21-03-2560 : 15.00น.-17.00น.)

ไม่เว้นแต่คณะอุปรากรจีน(งิ้ว) ของเราก็มีการเตรียมวงเตรียมอุปกรณ์กันอย่างแข็งขันเพื่อแสดงในค่ำคืนนี้เป็นคืนแรก เพื่อเป็นนิมิตรหมายที่ดีในคืนแรกและคืนต่อๆไปจึงเตรียมตัวกันเป็นอย่างดีทั้งเวทีฉากที่อลังการ เสื้อผ้าหน้าผมทุกดูยิ่งใหญ่มาก


ภาพเวทีและการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว)คณะเซ่งโหง่วเตียเกี๊ยะท้วง (21-03 – 2560 : 20.00น.- 21.00น.)

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะผู้จัดทำได้สอบถามถึงความสนใจของคนในชุมชนที่มาบูชาเทพเจ้าและรับชมมหรสพนั้นพบว่าในอดีตมีคนให้ความสนใจมากกว่าในปัจจุบันเนื่องจากสภาพบริบททางสังคมได้เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ผู้คนสมัยปัจจุบันอาจไปทำงานไกลถิ่นจึงไม่ได้กลับมาร่วมพิธีกรรมดังกล่าวประกอบกับปัจจุบันมีช่องทางการรับชมอื่นๆมากมายเช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ จึงส่งผลต่อจำนวนคนที่มาบูชาเทพเจ้าและรับชมมหรสพในงานประจำปีของศาลเจ้า และจากการสังเกตุพบว่ากลุ่มผู้ที่มาร่วมพิธีกรรมนั้นเป็นกลุ่มวัยผู้สูงอายุและวัยเด็ก ส่วนคนวัยทำงานนั้นมีน้อยถึงน้อยมาก


ภาพการร่วมพิธีกรรมของคนในชุมชนตรอกโรงธูป (21-03-2560 : 20.00น.- 21.00น. )

จากการสังเกตจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีกรรมจึงพอจะประมาณการได้ว่าในปัจจุบันมีผู้สืบทอดและเข้าร่วมพิธีกรรมน้อยลงมาก จึงเป็นที่น่าขบคิดได้ว่าวัฒนธรรมเหล่านี้จะยังคงดำรงอยู่ต่อไปหรือไม่ถ้าสิ้นคนเก่าคนแก่ในชุมชนไป แต่อย่างไรก็ตามคณะผู้จัดทำได้จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆขึ้นเพื่อนำมอบให้แก่ศาลเจ้าและคาดหวังว่าจะเป็นประโยนช์ต่อผู้ที่มีความสนใจสืบไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรณีศึกษา:กลุ่มการจัดการศาลเจ้าซำซัวก๊กอ้วงความเห็น (0)