การทำปุ๋ยหมัก

วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ขั้นเตรียมอุปกรณ์

ขั้นที่ 1 เตรียมจุลินทรีย์ EM , กากน้ำตาล , น้ำสะอาด , ผสมไว้ในถังน้ำ

ขั้นที่ 2 นำมูลสัตว์ + แกลบดิบ+แกลบเผา+ รำละเอียดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน


ขั้นที่ 3 นำน้ำที่ขยายจุลินทรีย์ EM เทลงไป


ในขั้นที่ 1 ลดใส่วัตดิบที่คลุกเค้าเข้ากันเรียบร้อยแล้ว ขั้นที่ 2 คลุกเค้าให้เข้ากันจะได้ความชื้น 40 – 50 %( กำแล้วไม่มีน้ำหยดจากง่ามมือ)การหมักนำเอาส่วนผสมทั้งหมดบรรจุลงในกระสอบป่าน , ถุงปุ๋ย ที่อากาศถ่ายเทได้ โดยบรรจุลงไป ? ของกระสอบไม่ต้องกดให้แน่น นำไปวางลงในที่มีฟางรอง เพื่อการระบายอากาศในส่วนส่วนล่างพลิกกลับกระสอบ ในวันที่ 2,3,4 ทุกๆ วัน ในวันที่ 2 – 3 อุณหภูมิ จะสูงถึง 50 0c – 60 0c วันที่ 4 และวันที่ 5 อุณหภูมิเย็นลงจนปกติตรวจดูไม่ให้อุณหภูมิเกิน 36 0c ปุ๋ยแห้งสนิทสามารถนำไปใช้ได้

คลุกเค้าจนได้ที่จนให้ปุ๋ยมีการเกาะตัวกัน บีบแล้วไม่แตกออกจากกัน

นำปุ๋ยใส่กระสอบผูกปากให้สนิด แล้วนำเก็บไว้ในที่ร่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษากลุ่มชุมชนปลักสะแกหมู่2ความเห็น (0)