มิตรรักใน GotoKnow ที่กล่าวแสดงความยินดีกับครูอ้อยในคราวที่ได้รับรางวัล  สุดคะนึง  ประจำเดือนตุลาคม 2549 

ท่านสุดท้ายได้แก่   ********

บวร เมื่อ พฤ. 23 พ.ย. 2549 @ 21:41 (101872)

ยินดีกับคุณครูผู้มุ่งมั่น

ร่วมฝ่าฟันบนเส้นทางสร้างคนใหม่

อุทิศตนเสียสละเพื่อเด็กไทย

สุดคะนึงที่ได้ภูมิใจเทอญ

********************************

เป็นคำแสดงความยินดีคนสุดท้ายหลังจากได้รางวัลสุดคะนึงมาแล้ว 1 สัปดาห์  การแสดงความยินดี  เป็นเรื่องที่ดี  ถือว่าเป็นวัฒนธรรมก็ว่าได้  แต่หากว่า ด้วยหนทางไกล  ไม่รู้  หรือมีภารกิจหนาแน่นนัก  ก็ไม่ว่ากันสำหรับการแสดงความยินดีล่าช้า    หลังจากที่มีการประกาศรางวัลมาแล้วมีมิตรรักใน GotoKnow เข้ามาแสดงความยินดี ถึง  33 ท่าน  ดังนี้

Miss somporn poungpratoom  อำนวย สุดสวาสดิ์  ชายขอบ  เมตตา   beeman   พัชร์หทัย  [email protected] ครูนงเมืองคอน  Mr. Kamphanat Archa (Jack)   จันทรรัตน์   somtawin  Vij   นาย ขจิต ฝอยทอง  k-jira  โอ๋-อโณ   หมอพิเชฐ   อรุฎา นาคฤทธิ์  นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ  nutim   สิงห์ป่าสัก   นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง บอย สหเวช   kareem    Mr_Jod   พี่เม่ย   ศิริ   จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร   รศ.พญ. ปารมี ทองสุกใส   ดร. จันทวรรณ น้อยวัน   JJ   พนารัตน์ จารีตพิทยา   Mitochondria  บวร

ซึ่งครูอ้อยได้เขียนบันทึกแสดงความรู้สึกกับ GotoKnow  ไว้ดังนี้

ความรู้สึกของครูอ้อยเมื่อได้รับรางวัลสุดคะนึง....ตุลาคม

มีมิตรรักเข้ามาทักทายและเพิ่มเติมความยินดีอีกหลายท่านที่นี่  เพราะหาบันทึกแสดงความยินดีไม่พบ

และยังมีมิตรรักเป็นพิเศษ  เขียนบันทึกขึ้นมาใหม่ไม่ซ้ำแบบท่านอื่น  นำความปลื้มปิติยังครูอ้อยมากจนน้ำตาท่วมเอ่อ  ได้แก่  คุณบอน หรือ  นายบอนของทุกท่าน  และ ดร.กะปุ๋ม  ซึ่งก็มีมิตรรักตามไปแสดงความยินดีอีกในบันทึกเหล่านี้

จากนั้น ก็จะมีมิตรรักเข้ามาทักทาย  และรู้ภายหลังอีกหลายท่าน  ได้แก่  คุณกฤษณา  คุณสิทธิเดช  คุณจันทร์เมามาย

ไม่ว่า...จะมาแสดงความยินดี  ช้าหรือเร็วต่างก็มีความหมายสำหรับครูอ้อยทั้งสิ้น

การสรุปบันทึกนี้มีเจตนาให้เห็นถึง  ความสามัคคีเป็นพลังขับเคลื่อนในการที่จะบรรลุเป้าหมายของแต่ละท่านที่เข้ามาใน G2K 

หากมีมิตรรักเพิ่งจะรู้ภายหลังจากการนำเสนอบันทึกนี้  ครูอ้อยก็จะเก็บมาไว้ในกล่องหัวใจ G2K ด้วยเหมือนกัน

ขอขอบคุณทุกคน.......ไม่รู้เขาทำกันมาหรือเปล่า.....แต่ครูอ้อยอยากจะทำ