22 พ.ย.2549 ช่วงบ่าย มารุต มหายศ แวะไปสนทนา  ความตอนหนึ่งเขาถามถึงหนังสือเรือแข่งเมืองน่าน ที่ อบจ.น่านให้ทุน อ.ราเชนทร์ กาบคำ ทำหนังสือเผยแพร่ แล้วเขาบอกว่าตั้งใจจะให้มีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต  เขาพูดแบบสุภาพ ( ปกติเขาเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้ว ) ว่า ผมจะทำให้ส่วนรวมโดยไม่คิดเงินครับ โดยใช้ความรู้ที่เรียนมาเป็นโปรแกรมเมอร์ ประมวลผลเพื่อการนำเสนอฯ

                              23 พ.ย.2549 ช่วงเช้า ได้นำหนังสือที่มีอยู่ส่งถึงมือเขา โดยเขียนข้อความไว้ และให้เขาค่อย ๆ ทำอย่างที่ตั้งใจ ในส่วนที่จะเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต จะได้ประสานกับ อบจ.น่าน ของใช้เส้นทางที่เขาเป็นคู่สัญญาตรงกับการสื่อสาร ให้มีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตต่อไป ขอขอบใจคุณมารุตฯ ผู้มีจิตอาสา เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเรือแข่งน่าน ให้พวกเราได้มีความรู้

                              24 พ.ย.2549  ช่วงเที่ยงเศษ แวะไป ว.สารพัดช่างน่าน พบ อ.ราเชนทร์ฯ  บอกเล่าเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการจะขอนำแนวทางหนังสือมาผลิตหรือจัดทำโปรแกรม  ไม่ได้บอกให้ฟังมานัก เพราะเพียงคิด หารือ ลงมือทำกันไปได้ไม่มากนัก  จึงได้บอกเล่าให้ท่านทราบถึงความตั้งใจดี   และหากมีความคืบหน้า  ตั้งใจว่าจะมาบอกเล่าไปพร้อม ๆ กันกับภาคีและภูมิปัญญา ผู้สนใจเรือแข่งเมืองน่านไปในคราวเดียวกันโอกาสหน้าอีก