นานทีจะได้มีโอกาสลาพักผ่อน เพราะหลายปีที่ต้องทิ้งวันลาพักผ่อน ปีนี้ ได้ไปไกลถึงเมืองปาย แม่ฮ่อนสอน หนาวสมใจ วัฒนธรรมที่นี่เป็นแบบผสมผสานกันดี มีทั้งไทยจีนฝรั่ง อิสลาม พุทธ คริส อยู่อย่าง ด้วยกันด้วยดี ตนมาก  อากาศริมนำปาย หมอกมาก ผู้คนยิ้มแย้ม สะพานข้ามแม่นำปาย

หมอกยามเช้าที่เมือง ปาย

บ้านพักริมแม่นำปาย