สำเนียงส่อภาษา

 

สำเนียงของคนติดตัวมาจากการได้พูดได้ฟังในสังคมหนึ่งๆ พอไปอยู่อีกที่หนึ่ง น้ำเสียง สำเนียงที่ใช้ แม้จะพูดภาษาของสังคมใหม่ก็จะไม่เนียนเท่ากับคนที่อยู่เดิม  ทำให้ทราบว่า เป็นพวกมาใหม่

ถ้าสังคม g2kใช้ภาษาอะไร จนชิน พอเจอคนมาใหม่ก็จะทราบทันที เพราะใช้สำนวนโวหาร ที่ไม่มีภาษาของ g2k หรือไม่ใช้คำย่อตาม "บรรพชน" ของ g2k

ตัวอย่างในบันทึกนี้มี "คำ" ของ บรรพชนใช้คือ  "g2k"

มีคำอื่นๆอีกมากมาย ที่คนมาใหม่ต้องปรับตัวให้ใช้ได้ ใช้เป็น ใครที่อหังการไม่ใช้ หรือไปเย้าแหย่คำที่บรรพชนใช้ อาจถูกตัดสินประหารทันทีด้วยวิธิการต่างๆ

เข้าใจว่า บรรพชนคงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเท่ากับรุ่นสืบทอดเจตนารมณ์ที่ยังยึดติดกับ การใช้ "คำนี้ผิด คำนี้ถูก" จนออกไปร้องแรกแหกกระเชอ หาคนร่วมประหารผู้ที่มีสำเนียงอื่น

เอ..หรือว่าจริงๆแล้ว บรรพชนก็อยากให้เกิด doctrine ของตัวเอง

พจนานุกรม gotoknow