จากรณีศาลปกครองรับฟ้อง ถอนสัมปทานเอื้อเทมาเส็ก ในส่วนของ AIS ได้ถูกนำเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจาก AIS เป็นบริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือของ ชินคอร์ปอเรชั่น และขณะเดียวกัน AIS ก็เป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่ถือว่าเป็นทรัพยากรของชาติ นั่นก็คือ ความถี่คลื่นวิทยุโทรคมนาคม อีกด้วย

                  ดังนั้น AIS จึงมีความเกี่ยวข้องกับกรณีนี้อย่างมาก เพราะ ได้มีการฟ้องร้อง เนื่องจากการที่มีการเปลี่ยนตัวผู้ถือหุ้นของชินคอร์ปอเรชั่นให้กับทุนข้ามชาติเทมาเส็กที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนการการถือหุ้นใน AIS ด้วย และมีความเกี่ยวพันกับสัญญาสัมปทานที่ AIS ได้รับในการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผู้ฟ้องได้ขอให้มีการยกเลิกสัมปทานกับ AIS             

              ถ้าเราจะพิจารณาถึงผลกระทบที่ AIS จะได้รับนั้น คงต้องมองไปถึงในอนาคตว่าการพิจารณาคดีว่าจะมีผลการตัดสินออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งในกรณีร้ายแรงที่สุดที่ AIS อาจจะได้รับนั้น อาจต้องถูกยกเลิกสัญญาสัมปทานเลยก็เป็นได้ หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อลดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติลง ซึ่งอาจจะเป็นทางออกหนึ่งของกรณีนี้ก็ได้