การจัดการความรู้ในองค์กร

KMAT
ระบบบล็อก GotoKnow สามารถใช้เพื่อการจัดการความรู้ในคณะแพทย์ของเราได้อย่างไร
ระบบบล็อกที่เป็นพื้นฐานของเว็บไซต์ดัง คลังความรู้แห่งประเทศไทย GotoKnow.org ที่หลายๆท่านเคยได้ยินมาแล้วนั้น เป็นระบบที่ดร.จันทวรรณ น้อยวันและดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ได้พัฒนาขึ้นภายใต้ชื่อว่า KnowledgeVolution เป็นระบบที่พัฒนาให้มีลิขสิทธิ์แบบที่เรียกว่า Open-source software โดยมี สกว.และสคส. ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนพัฒนาระบบเป็นเจ้าของ ซอฟต์แวร์ลักษณะนี้สามารถนำมาลงและปรับใช้ได้ภายในองค์กร แต่หากมีการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาก็ต้องเผยแพร่กลับมาให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอีกต่อไปเช่นกัน
  ความสามารถของระบบบล็อกโดย KnowledgeVolution นั้นเอื้อต่อการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้หลายประการ
 • บุคลากรสามารถใช้เป็นที่บันทึกเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ผ่านทางบล็อกของตนเอง หน่วยงานสามารถสร้างบล็อกเพื่อสื่อสารเรื่องราวต่างๆภายในองค์กร
 • โดยระบบมีฟังชั่นต่างๆที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีพื้นที่ในแต่ละบันทึกให้สื่อสารความคิดเห็นของผู้อ่าน โดยสามารถ link ไปหาสิ่งที่เขียนไว้แล้วหรือถึงผู้เขียนได้โดยง่าย
 • มีการตั้งคำหลักสำหรับสิ่งต่างๆในบันทึก ในบล็อก รวมทั้งในรายละเอียดของเจ้าของบล็อก ซึ่งทำให้สามารถจัดหมวดหมู่ความรู้ เพื่อการค้นหาและการสร้างแผนที่ความรู้ภายในองค์กรได้
 • มีลักษณะที่ต่างจากเว็บบอร์ดคือทุกคนมีพื้นที่ของตนเองที่ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการพื้นที่เอง โดยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน มีอิสระที่จะลบ เพิ่ม แก้ไขทุกบันทึกด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งเว็บมาสเตอร์
 • องค์กรสามารถตั้งคำหลัก ซึ่งเรียกว่า tag หรือ ป้าย เพื่อให้บุคลากรใช้ร่วมกันเป็นแนวทางในการรวบรวมความรู้ ซึ่งสามารถทำได้โดยง่ายภายในองค์กรโดยคำนึงถึง Knowledge Vision ที่มีอยู่
 • การตั้งคำหลักให้ใช้ร่วมกันทั้งองค์กร โดยแยกย่อยไปตามแต่ละงาน จะสามารถช่วยให้เก็บเป็น คลังความรู้ขององค์กร (Knowledge Asset) ได้โดยง่ายผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
 • โปรแกรมมีระบบแสดงสถิติต่างๆที่ทำให้สามารถประเมินตัวชี้วัดต่างๆได้โดยง่าย เอื้อต่อการสร้างระบบควบคุม ประเมินผลงานของบุคลากรจากการเขียนบันทึกได้
 • จากการประชุมล่าสุดของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร เราจะมีระบบนี้ใช้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของม.อ.ในเวลาไม่นานนับจากนี้ไป
 • ในคณะแพทย์ของเรามีบล็อกเกอร์ที่เป็นที่รู้จักใน GotoKnow.org อยู่แล้วพอสมควร ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านยินดีรับเป็นวิทยากรอบรมคนกันเองให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องไปรอพึ่งพาวิทยากรจากภายนอก
ผลงานดีๆที่เรามีอยู่มากมายตามหน่วยงานต่างๆ จะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้โดยง่ายผ่านทางระบบนี้ แถมเรายังสามารถรักษาความรู้นี้ไว้เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยทางกฎหมายจากการประกาศผ่านทาง GotoKnow ด้วย องค์กรก็สามารถรวบรวมเป็นคลังความรู้ได้โดยง่ายอีกชั้นหนึ่ง ด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงนี้ ท่านคิดว่า ระบบบล็อก GotoKnow.org ควรจะเกิดหรือยังในคณะแพทย์ของเรา
         ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์
หน่วยเคมีคลินิค ภาควิชาพยาธิวิทยา
ตุลาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#km#class#มหาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 62597, เขียน: 24 Nov 2006 @ 02:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)