.....พระธาตุพนม.....

สิ่งเคารพนบก้องสองแผ่นดิน........ไทยลาวยินดีทั่วทุกตัวคน


..........ศรีของชาติธาตุพนมบรมเจดีย์

ปูชนียสถานโบราณศิลป์

สิ่งเคารพนบก้องสองแผ่นดิน

ไทยลาวยินดีทั่วทุกตัวคน


..........หลากศรัทธามาทั่วหัวระแหง

เพื่อแสดงสักการผ่านสู่หน

แห่งพระธรรมนำหาสาธุชน

ที่เปี่ยมล้นจิตในใฝ่บูชา


..........สูงเสียดฟ้าท้าฝนสู้ทนแดด

ที่พร้อมแผดแสงส่องเรืองรองหา

เป็นประกายพรายพริบระยิบตา

สีสันพาเลื่อมใสยามได้มอง


..........จิตสงบนบกราบด้วยซาบซึ้ง

กุศลพึงกลบเหงาและเศร้าหมอง

ดลชะตาฝ่าคลื่นลมคะนอง

ที่ถูกผองเลวร้ายครอบกายรุม


..........ทักษิณาวัตรนำกระทำรอบ

เป็นสิ่งชอบด้วยเหตุวิเศษสุม

เวียนชิดขอบมอบย้ำพระธรรมคลุม

ช่วยโอบอุ้มชีวีหนีโศกตรม


..........ขอกุศลผลบุญจงหนุนเนื่่อง

ให้ประเทืองสู่ทางสว่างสม

ระรื่นกายสลายทุกข์สุขอารมณ์

ความขื่นขมทิ้งโขงไหลลงแทน


วันปีย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (2)

-สวัสดีครับ

-พระธาตุพนม พระธาตุประจำคนเกิดปีวอก

-ตัวผมเคยได้ไปสักการะขอพร

-สาธุ...

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์เพชรน้ำหนึ่ง ผมไปกราบสักการะมา 2 ครั้งแล้วครับ ถ้ามีโอกาสจะไปทุกปี ครับผม