วันที่ 34 วันสถาปนาลูกเสือ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และ วันตลาดนัดของเด็กน้อย (1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559)​​

"วันนี้เป็นวันศุกร์แล้ว เย้เย้ๆ ศุกร์สุดหรรษาจริงๆ เมื่อดูตารางกิจกรรมในวันนี้ แล้วก็ถือว่าเยอะพอสมควร เพราะว่ามีกิจกรรม ทั้งหมด 3 กิจกรรมใหญ่ๆในวันนี้ คือ"


  • วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ซึ่งคณะครูและนักเรียนลูกเสือสำรอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านศาลาของเรา ก็เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ซึ่งนี่ก็คือภาพกิจกรรมภายในงาน

ภาพกิจกรรมที่่ 1 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม


  • กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด มีกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนให้โอวาท และก็มอบเกียติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันตอบปัญหาและวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” พร้อมทั้ง หลังจากนี้ก็มีการเดินรณรงค์ ขบวนต่อต้านยาเสพติดรอบหมู่บ้าน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งนักเรียนก็น่ารักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพ กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด
  • กิจกรรม ตลาดนัดขายของ ของนักเรียนชั้นประถมต้น ซึ่งนักเรียนทุกคน จะนำของใช้ของตนเองมาขาย ซึ่งขายในราคาที่ไม่แพง และมีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เด็กๆน้อยๆ น่ารักทุกคน ครูแนนก็ไปอุดหนุน ของเด็กๆ ด้วย อิอิ ก็ของมันน่ารัก และถูกจริงๆคะ ^^สำหรับวันนี เป็นวันที่ กิจกรรมเยอะ แต่ก็มีความสุขดีค่ะ ^^ ขอบคุณวันศุกร์ สุดหรรษา


ภาพ กิจกรรมสัมมาชีพ จำหน่ายโดย นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)