วันที่ 32 ผลงานการออกแบบกล่อง และถุงใส่ของ ครั้งที่ 2 สู่ความเป็นเลิศ (วันที่ 29 เดือนมิถุยายน พ.ศ.2559)

วันนี้ เป็นวันพุธ เวลาเร็วมากๆเลย วันนี้ก็มีสอน คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ซึ่งก็ได้เรียนเรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ด้วยวิธีการใช้ บาร์โมเดลเข้ามาช่วย (Bar Model) ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก สำหรับวิชาวิทาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นั้น ก็เรียนเรื่อง ส่วนประกอบของพืชดอก ซึ่ง นักเรียนแต่ละคนก็ได้เตรียมดอกของตนเอง มา จากบ้าน และก็ทำการวิเคราะห์และแยกส่วนประกอบของดอกลงในใบงานที่ครูแจกให้ เมื่อเด็กๆเรียนวิทยาศาสตร์เสร็จ ก็ไปเรียนชั่วโมง สู่ความเป็นเลิศ วิชาการเลยจ้า

สำหรับสู่ความเป็นเลิศ (วิชาการ) ของนักเรียนชั้น ป4.-6 จะเป็นการ เรียนคล้ายๆ ชุมนุม แต่นักเรียนจะมีเกรดด้วย ซึ่งการเรียนในวันนี้ก็เป็นการออกแบบ ต่อจากชั่วโมงก่อนและก่อนอีกที นักเรียนบ้างส่วนได้นำกระดาษของตนเองในการทำกิจกรรมการออกแบบ ซึ่งวันนี้ นักเรียนจะได้ทำจริง และออกเป็นผลงานจริง ซึ่งกิจกรรมวันนี้ นักเรียนก็ตื่นเต้นกับการได้ทำจริง และก็ให้ความร่วมมือดีเป็นอย่างมาก และนี่ก็คือภาพกิจกรรมของชั่วโมงการเรียนในวันนี้

ภาพกิจกรรม การออกแบบกล่อง และถุงใส่ของ ครั้งที่ 2 สู่ความเป็นเลิศ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)