วันนี้นึกครึ้มๆ ใจขึ้นมา...จึงขอเขียนถึงรางวัลจาก สคส.บ้าง นะครับ..

  1. รางวัล "สุดคะนึง" เป็นรางวัล..คล้ายๆ กีฬาประเภทบุคคล...คือ..เป็นรางวัลที่ให้กับ..."บุคคล"..ที่เขียน "บล็อก" ได้ดี...เน้นว่าเขียนบล็อกนะครับ....ไม่ได้ทำ KM...ได้ดี....เขียนบล็อกหรือเขียนบันทึกได้ดี...ก็หมายความว่า...เขียนได้น่าอ่าน....มีผู้ติดตามมาก...รวมทั้งการเขียนต้องเป็นการเล่าประสบการณ์หรือถ่ายทอดประสบการณ์ในงานที่ทำครับ....เขียนสะสมไปเรื่อยๆ ในอัตราเร็วที่สม่ำเสมอครับ...รางวัลนี้เป็นรางวัลประจำเดือนครับ....คือให้เดือนละ 1 คน...(ยังไม่เคยปรากฎว่าให้เดือนละ 2 คนเลย มีแต่ 1 คนให้ 2 เดือนติดกัน)
  2. รางวัล "จตุรพลัง" เป็นรางวัลที่ให้กับบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับ KM ครับ...ประกอบด้วย...คุณเอื้อ, คุณอำนวย, คุณกิจ และคุณลิขิต (ท่านที่เข้ามาใหม่...ยังไม่คุ้นชื่อ...ก็ใช้คำสั่งค้นหา...ศึกษาดูข้อมูลเก่าใน GotoKnow นะครับ)..เป็นรางวัลที่ให้กับบุคคลก็จริง...แต่มีลักษณะคล้ายๆ ....Dream Team...ครับ...หรือรางวัลประเภท "รวมดาว" ...เอาผู้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งอยู่คนละแห่ง มารวมทีมกัน ให้รางวัลครั้งละ 4 คน ...เดือนละ 1 ครั้ง...ในความรู้สึกของผม...รางวัลนี้ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเหมือน สุดคะนึงครับ...แต่เป็นรางวัลที่มีความหมาย....มอบให้จากใจสคส. สู่คนทำงานภาคสนามครับ...
  3. รางวัล "KM BIO Award" เป็นรางวัล "ฉลาดใช้" ให้เป็นทีมครับ.....เป็นรางวัลที่มอบให้ทีมงานที่ฉลาดใช้ "บล็อก"  สื่อสารการทำงาน และเก็บเกี่ยวความรู้บันทึกฝังลึก เอาเก็บไว้เป็น "ขุมความรู้" เพื่อประโยชน์ของการใช้งานปัจจุบันและอนาคต..Blog to KM to LO... เป็นรางวัลประเภททีม และให้ปีละครั้งครับ....ทีมนี้ก็เป็นองค์กร...ระดับชุมชนขึ้นไป...

         ขออนุญาตเขียนถึงแค่ 3 รางวัลนะครับ....ยังไม่พูดถึง KMIA....และรางวัลประเภท "โดยใจ" ก็ไม่พูดถึงครับ (เป็นรางวัลเฉพาะกิจ)