พึงรู้จักตนเอง และรู้จักความสามารถของตนเองที่โดดเด่น และรู้จักนำพรสวรรค์ของตัวเองมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จะทำให้เราเข้าใกล้ความฝันได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น ขั้นต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกับความฝัน และความจริง แล้วเรียนรู้ที่จะทำความฝันให้เป็นจริง