รายงานสด KM ในโรงเรียนสาธิต แห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เช้านี้เป็นวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ท่าน ผศ.พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมอาจารย์กว่า ๕๐ ชีวิตมาร่วมเรียนรู้กับทีมงาน KKU_KM ที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ที่มาที่ไปของกิจกรรมในวันนี้เท่าที่ได้รับทราบ หลังจากทีมงานจากคือ ท่านอาจารย์ เพชรรัตน์ และอาจารย์วรรณิภา ได้มาเข้าเรียนรู้ "คุณอำนวย แห่งมอดินแดง รุ่นที่๑" เมื่อกลับไปที่โรงเรียน ทีมงานมีความตั้งใจที่จะนำ "การจัดการความรู้ไปขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิต"

JJ