ผู้เขียนอ่านเรื่องการสอนอ่านภาษาอังกฤษ มีบทความการให้ตัวอย่างอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมทำให้เข้าใจง่าย โดยมีการให้ตัวอย่างคือ for example, In addition, และ Finally ลองมาอ่านบทความก่อนอย่าเพิ่งเบื่อนะครับ  

 

Research has showed that there is  more medicine than lab reports, pills and surgery. One doctor, for example , has found that the most “ difficult” patients- -those who ask lots of questions and participate actively in their treatment--are the patients who make the best recoveries. In addition , insurance companies have found that husbands who get kissed goodbye by their wives in the morning have fewer accidents. Also, these husbands live five years longer than those who don’t get kissed. Finally , in Israel , researchers have come up with a sure way to predict heart problems in a group of men at risk: when asked” Does your wife show that she loves you?” those who answer “No” will sooner or later develop chest pains.( Langan and Broderick 1993:333)

   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">จากตัวอย่างที่แรกบอกว่า แพทย์พบว่าคนไข้ที่ช่างซักช่างถามและกระตือรือร้นในการรับรักษาจะเป็นคนไข้ที่หายป่วยเร็วที่สุด ตัวอย่างที่สองบอกว่า จากข้อมูลของบริษัทประกันภัย พบว่าสามีที่ภรรยาจูบลาทุกเช้าจะประสบอุบัติเหตุน้อยกว่าสามีที่ภรรยาไม่ได้จูบลา และสามีที่ภรรยาจูบลาจะมีอายุยืนกว่า สามีที่ภรรยาไม่ได้จูบลาถึง 5 ปี ตัวอย่างสุดท้ายที่อิสราเอล พบวิธีการทำนายชายคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ถ้าคนใดตอบคำถามที่ถามว่าภรรยาของคุณแสดงให้คุณทราบหรือไม่ว่าเธอรักคุณปรากฏว่า พวกที่ตอบว่า ไม่จะเป็นพวกที่เสี่ยงต่อการจะเป็นโรคหัวใจไม่ช้าก็เร็ว </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p align="justify">   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">จากเรื่องที่อ่านทำให้ได้ความรู้ทั้งภาษาและความรู้การทางแพทย์ ตัวอย่างทางภาษาจะเห็นว่า ผู้เขียนให้ตัวอย่างชัดเจนคือ for example นอกจากนี้ยังให้ตัวอย่างเพิ่มคือ In addition และใช้ Finally เพื่อบอกตัวอย่างสุดท้าย </p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">ความรู้จากเรื่องนี้ทำให้เราทราบว่า บางทียังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ เช่น ทัศนคติ และการได้รับการแสดงความรัก ที่มีผลต่อสุขภาพและการรักษาโรค นอกเหนือจาก ยา หรือการผ่าตัด </p><p>      </p><p align="justify">       ชอบตัวแดงที่ทำไว้ว่า สามีที่ภรรยาจูบลาทุกเช้าจะประสบอุบัติเหตุน้อยกว่าสามีที่ภรรยาไม่ได้จูบลา และสามีที่ภรรยาจูบลาจะมีอายุยืนกว่า สามีที่ภรรยาไม่ได้จูบลาถึง 5 ปี อยากถามทุกท่านที่อ่านว่า ได้ทำบ้างหรือไม่ครับ อยากทราบ ผู้เขียนไม่มีประสบการณ์ครับ ยิ้มยิ้ม  </p><p align="justify"><div style="text-align: center">Wizard</div></p><p align="justify"></p><p align="justify">   Langan,J and Broderick,B(1993) Ten Steps to Building College Reading Skills.2nd ed. Marlton: Townsend Press.</p>